Kifid trage ballentent


Geplaatst in: Klachten | op 2 april 2017 | 1 reactie.


Ik lees op deze website een ervaring van iemand wiens dossier 4 maanden lang bij het Kifid gewoon is blijven liggen. Helaas kan ik daar ook van meepraten, al gaat het bij mij om drie maanden. Helaas is dit geen 1 april-grap.
Het gaat om een klacht over Reaal Verzekeringen. Bij Reaal hebben ze steeds dwars gelegen toen ik een eigen expert wilde nemen, ik moest eerst maar meedelen waarom ik het met hún expert niet eens was en daarna zouden we wel bekijken of ze me een contra-expert wilden toestaan.

Ik dank je de koekoek! Ik ben een leek en ik wil juist dán een deskundige die het tegen de verzekeringsexpert opneemt. Maar Reaal bleef dwarsliggen en de zaak ligt nu bij het Kifid. Nu loopt de zaak al vanaf september en er zit totaal geen vaart in.
Maar wat blijkt: de behandelaar bij het Kifid was het dossier uit het oog verloren. Maar niet alleen bij het Kifid gebeurt dat, bij Reaal was het al nét zo, gewoon vergeten en geen aandacht meer aan geschonken. Fijn op vakantie, en laat de rest maar zitten! Hieronder lees je (onderaan beginnen) de correspondentie, je gelooft je ogen niet, maar dit is dus écht zoals het er toe gaat. Klantbelang: het is de grootste giller die er bestaat, hahahahahaha!! Maar dit is natuurlijk om te huilen, dát dekt de lading beter. Ik waarschuw iedereen, naar de rechter gaan is een betere optie.

M. van Beek

================
Geachte heer L,

Uit uw antwoord blijkt dus nu dat u een zaak drie maanden lang gewoon kunt vergeten? Heeft u (kennelijk) nog geen simpel effectief administratiesysteem dat voor het verstrijken van termijnen waarschuwt? Hoe is het dan mogelijk dat na drie maanden ineens het besef rijst dat het dossier afgewikkeld moet worden?
Ik vind het bovendien zeer merkwaardig dat u het naar de verzekeraar toe kennelijk wél nodig vindt om een excuus te maken, terwijl die verzekeraar nergens om gevraagd heeft en u niks verweten heeft. De verzekeraar heeft geen enkel belang bij afwikkeling, dus voor hem maakt het allemaal niks uit dat de zaak blijft sloffen, maar voor MIJ wél!
U ziet het wel aan de reactie van Reaal, ze gaan vrolijk op vakantie en als ze terugkomen vragen ze om uitstel, terwijl de door u gestelde termijn allang verstreken is. Voor Reaal heeft mijn situatie overduidelijk geen enkele prioriteit.
Maar als u er achter komt dat u een ernstige fout heeft gemaakt maakt u wél naar hén excuses, terwijl het op uw weg had gelegen om u naar mij te verontschuldigen. De belangen die hier worden geschaad zijn namelijk NIET die van Reaal, maar de MIJNE! Het zou tevens gepast zijn geweest om mij eveneens te melden dat u de zaak had laten liggen, maar dat laat u bewust achterwege. Doofpot?
En als ik u er vervolgens op wijs dat het dossier 3 maanden stil ligt, dan vindt u het zelfs dán nog niet nodig om een enkel excuus te maken, maar naar de verzekeraar dus wél?
Ik vind de zaak werkelijk verbijsterend en de wijze waarop u het ‘naar de klant toe’ aanvliegt vind ik verre van professioneel. Dit strookt geheel met de negatieve publiciteit die er over het Kifid verschijnt.
U zegt dat alle stukken zich in het dossier bevinden, maar ik zie nergens dat u Reaal hebt geantwoord op haar verzoek om uitstel, terwijl er duidelijk een vraag open ligt. Verder, in ‘mijnkifid’ mis ik bovendien nog uw brieven aan Reaal van 29 september jl. en 1 november jl. waarnaar de verzekeraar verwijst in zijn brief van 24 november jl. Wederom slordig dat ik daarnaar moet vragen, maar hierbij doe ik dat alsnog.
U wijst nog naar de mogelijkheid om een klacht te deponeren, maar dat zal ik niet doen, om de eenvoudige reden dat ik daarmee niets opschiet. Ik heb gelezen dat het Kifid daar nauwelijks op reageert. Op zijn hoogst zal ik dan misschien alsnog een excuus ontvangen en daarmee is de zaak weer afgedaan en gaat iedereen daarna weer over tot de orde van de dag.
Ik heb in plaats daarvan de zaak op verzekeringsklachten.nl laten publiceren, zodat iedereen gewaarschuwd is voor uw organisatie. Ik heb op die website gelezen dat het bij het Kifid wel vaker voorkomt dat dossiers 3 a 4 maanden gewoon in de la blijven liggen dus ik vind het effectiever als mensen gewaarschuwd worden voor uw organisatie.

Met vriendelijke groet

Geachte heer Van Beek,

Ik moet u helaas berichten dat uw brief van 8 december 2016 te lang bij ons is blijven liggen. Een valide reden hiervoor heb ik niet, anders dan de zaak als gevolg van de drukte aan mijn aandacht is ontsnapt. De situatie in ‘mijnkifid’ is dan ook actueel. Ik heb mijn brief aan de verzekeraar van 2 maart jl. voor u op de portal zichtbaar gesteld. Andere stukken na de datum van 8 december 2016 zijn niet aanwezig.

Ik hoop oprecht dat ik u in de loop van volgende week na ontvangst van een reactie van Reaal kan berichten over de vervolgstap in deze zaak. Verdere vertraging in de behandeling dient te worden voorkomen.

Voor zover u over de wijze waarop de klacht is behandeld uw ongenoegen kenbaar wenst te maken, wijs ik u op de mogelijkheid u hiervoor tot de klachtencoördinator van Kifid te wenden.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, verneem ik dat uiteraard graag van u.

Met vriendelijke groet,

mr. W…..
Secretaris
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Onderwerp: RE: Uw kenmerk 16.04570/WL Ons kenmerk 88568/JV

Geachte heer L,

Met permissie, maar deze houding is tekenend voor deze verzekeraar, want zo ging het er tijdens het schade dossier óók aan toe. Gewoon niet reageren en nonchalant dingen laten liggen, om als er eindeloos gerappelleerd is voor de zoveelste keer met een excuus te komen.

Ik zie trouwens dat het Kifid mij ook niet bepaald van actuele informatie voorziet. Ik zou graag de stukken (incl. herinneringen) willen ontvangen welke u aan Reaal hebt gezonden. Ik mis een aantal zaken en wil kunnen controleren of Reaal zich aan de termijn heeft gehouden en of het Kifid terecht uitstel heeft verleend.

Ik zie tevens dat ‘mijnkifid’ niet actueel wordt gehouden en ik verzoek u dat eveneens in orde te maken. Een mijnkifid geeft op deze manier weinig inzicht.

Tenslotte, maar wellicht blijkt dat uit de stukken die ik van u hoop te ontvangen, wil ik graag inzicht hebben in hoe het kan gebeuren dat ik mijn laatste verweer op 8 december jl. heb verstuurd en dat we nu bijna vier maanden verder zijn zonder dat Reaal heeft gereageerd. Ook hoop ik te kunnen zien hoe het mogelijk is dat op 8 december mijn verweer door het Kifid is ontvangen, maar dat het er nu op lijkt dat het Kifid pas op 2 maart aan Reaal een brief heeft verstuurd, wat zou betekenen dat het Kifid bijna drie maanden niets met het dossier heeft gedaan.

Ik ben dus zeer benieuwd naar ALLE stukken waaruit mijn dossier bestaat, ná de datum van 8 december 2016.

Met vriendelijk groet,

Michiel van Beek
==================

Onderwerp: FW: Uw kenmerk 16.04570/WL Ons kenmerk 88568/JV

Geachte heer Van Beek,

Hiermee bericht ik u dat ik vandaag van REAAL onderstaand bericht heb ontvangen. Het leek mij juist u hiervan in kennis te stellen.

Ik hoop u in de loop van volgende week nader te kunnen berichten over het standpunt van de verzekeraar.

Met vriendelijke groet,

mr. W……
Secretaris
===============
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Van: [mailto:@reaal.nl]
Verzonden: vrijdag 31 maart 2017 14:34
Aan: <@kifid.nl>
Onderwerp: Uw kenmerk 16.04570/WL Ons kenmerk 88568/JV

Geachte heer L,

Allereerst wil ik graag mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden dat ik uw brief van 2 maart jongstleden niet eerder heb beantwoord.
Door vakantie is deze helaas aan de aandacht ontsnapt.

Graag krijg ik uitstel om inhoudelijk in te gaan op uw brief. Ik zeg u toe dat ik uiterlijk volgende week zal antwoorden. Staat u mij dat toe?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Reaal

J.V.
Adviseur | P&C Special Claims


Volgende bericht » »

Reacties

  1. Guus Beerdsen

    Vakantie, drukte, ppfff. Wát een argumenten. Moet jij deze redenen eens opgeven als de premie niet op tijd is betaald. Ik ben óók bij KiFid geweest. Zelfs een hoorzitting. Ze halen precies één dingetje eruit waarom ze dénken niet te hoeven betalen. En wandelen over de tientallen argumenten van mij heen om niet te betalen.
    Ze laten je gewoon met een schade van ruim € 200.000,- zitten én je huis weg. Lieve mensen, KiFid? Bespaar je de moeite en ergernis. De slager keurt daar z’n eigen vlees!!
    Verzekeringen?? Geen gevoel én geweten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.

0
Verbinden
Een moment geduld a.u.b....
Verstuur een bericht

Sorry! We zijn momenteel niet aanwezig, laat een bericht achter.

Naam
* E-mail
Beschrijving
Start chat

Heeft u een vraag? Bespaar tijd, stel uw vraag direct online!

Vul het formulier hieronder in voordat u de chat begint.

Naam
* E-mail
* Onderwerp
Chat nu hier met ons

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?