Open brief aan het Kifid (2)


Geplaatst in: Nieuws | op 29 maart 2017 | nog geen reacties.


Geachte heer de Groot,

U zegt dat mijn bericht duidelijk is, maar u geeft blijk de essentie ervan helaas niet te (willen) vatten: u zégt een open gesprek te wensen, maar u wenst aan het tegendeel vast te houden, namelijk een besloten meeting bij u op kantoor of een Skype gesprek. Dat dient de openheid helemaal niet, vandaar dat ik u heb willen uitnodigen de discussie in het openbaar te voeren en voort te zetten, want u was daar zelf immers al mee begonnen, door nog vóór dat ik de kans had op uw uitnodiging in te gaan, een reactie te geven aan de Telegraaf.

Nu er -met mijn laatste column- specifieke zaken op tafel liggen welke de onafhankelijkheid van uw organisatie ter discussie stellen, zou het zeer op zijn plaats zijn als u de zaak niet op mij of op ons gesprek zou fixeren, maar dat u uw verantwoordelijkheid zou nemen met het oog op het algemeen belang en op het recht van de buitenwacht op de waarheid.

Immers, niet mijn onafhankelijkheid of partijdigheid staat ter discussie, maar die van úw organisatie. U voedt, door de zaak nu binnen de kantoormuren van het Kifid te willen houden, de gedachte dat als het puntje bij paaltje komt, het Kifid tóch liever niet transparant wil zijn over de problematiek. Dat lijkt mij een gemiste kans, doch dat is úw keuze.

Dit bericht is zoals u ziet aan diverse media gezonden, maar in BCC staat een nog groter aantal geadresseerden, want wij houden namelijk wél van openheid!

Met vriendelijke groet,

Anton Rietveld

Op 29 mrt. 2017, om 13:57 heeft Groot, Bas de het volgende geschreven:

Geachte heer Rietveld,

Uw bericht is duidelijk, u wenst niet op mijn uitnodiging in te gaan, waarbij ook de heren Rosken en Klerks waren uitgenodigd. Ik vind dit spijtig, maar dat is uw keuze en die heb ik te respecteren. Mijn uitnodiging blijft staan.

Met vriendelijke groet,

mr. S. (Bas) de Groot
directeur

Geachte heer de Groot,

U haalt mij de woorden uit de mond waar u het heeft over een ‘open’ gesprek, want dat is nu precies wat ik voorsta. Ik ben geen voorstander van een besloten gesprek, wat het duidelijk wél zou worden als wij via Skype of bij u op kantoor in gesprek zouden gaan.

De openheid waar u het over heeft wordt juist gediend wanneer anderen -de (vak)pers en andere geadresseerden in deze email- van onze discussie kennis kunnen nemen.

Ik deel uw mening niet dat u bij een besloten gesprek -wat u dan kennelijk “open” noemt- een goed inzicht krijgt in ‘de zorgen die ik uit’. De zorgen die ik uit zijn bovendien al uitgebreid en specifiek omschreven in alle columns die op de digitale Telegraaf gepubliceerd zijn onder de titel ‘schijnheilig Kifid’.

Als u van de inhoud van deze columns goede nota neemt en óók nog mijn email leest die ik op 3 februari jl. aan u heb gestuurd, dan weet u precies waar de schoen wringt. Ik zou niet weten wat ik inhoudelijk daar nog aan toe zou moeten voegen. Ik moge u nog wijzen op mijn laatste column over de -beweerdelijke- onafhankelijkheid van het Kifid. Deze -vierde- column is vandaag gepubliceerd.

U heeft mij uitgenodigd omdat u de noodzaak voelt om zaken recht te zetten. Ik mag aannemen dat u die actie in het belang van het Kifid heeft ondernomen. Dan lijkt mij het niet de zaak dienen als u zou wachten een en ander recht te zetten, totdat ik een keer in Nederland ben; u bent die duidelijkheid immers ook aan de buitenwacht verschuldigd en het issue is daar belangrijk genoeg voor.

Op mij hoeft u dus niet te wachten. Verzekeringsklachten heeft trouwens geen negatief imago en evenmin de schijn -van iets- tegen, het Kifid overduidelijk wél.

Nu u zelf het initiatief hebt genomen om een reactie te geven op mijn column(s), ligt het nu dus óók op uw weg om waar u de mogelijkheid wordt geboden ‘en plein public’ helderheid te scheppen aangaande het Kifid, daarvan gebruik te maken. Het lijkt mij dat u de redelijkheid daarvan moet kunnen inzien.

Waar u het nog over mijn reiskosten heeft, mag ik misschien nog wel noemen dat ik mij uit principe niet gehouden acht om kosten te maken voor uitnodigingen welke uitsluitend in het belang zijn van de uitnodigende partij.

Ik hoop dat u heb kunnen overtuigen om een écht open gesprek met mij aan te gaan, zodat iedere belangstellende daarvan kan kennis nemen. Mijn email aan u van 3 februari jl. stond om die reden al op onze website, evenals deze reactie..

Met vriendelijke groet,

Anton Rietveld
Verzekeringsklachten.nl

Op 28 mrt. 2017, om 14:02 heeft Groot, Bas de het volgende geschreven:

Geachte heer Rietveld,

In tegenstelling tot hetgeen u schrijft, heb ik u telkens geantwoord en uitgenodigd om bij mij op kantoor in gesprek te gaan. Ik hecht er namelijk aan om een open gesprek met u te voeren, om zodoende een goed inzicht te krijgen in de zorgen die u uit. Dit wilt u echter alleen onder de voorwaarde dat Kifid de reiskosten vanuit uw woonplaats in Spanje naar Nederland vergoedt.

Om voor beide partijen de kosten niet te laten oplopen, heb ik u in overweging gegeven het gesprek via Skype te voeren, of op een moment dat u toch in Nederland bent.

In mijn optiek is de vorm die u voorstelt, namelijk communiceren per mail, minder geschikt voor een open gesprek.

Nog steeds ga ik graag met u het gesprek aan, en maak ik tijd vrij in mijn agenda. Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,

mr. S. (Bas) de Groot
directeur
Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
T 070 333 8 948 www.kifid.nl

Van: verzekeringsklachten [mailto:info@verzekeringsklachten.nl]
Verzonden: vrijdag 24 maart 2017 16:54
Aan: Groot, Bas de

Geachte heer de Groot,

Diverse malen heb ik u uitgenodigd om digitaal een reactie te geven op mijn emails, echter tot op heden heeft mij geen bericht van uw kant bereikt.

Ik had u reeds meegedeeld dat journalisten -zowel van tv, van dagbladen als van de vakpers- mij hebben benaderd, welke het evenals als ondergetekende, toejuichen als deze discussie in het openbaar zou worden gevoerd.

Omdat u mij -n.a.v. mijn column- immers hebt benaderd, zie ik ernaar uit om van uw standpunten kennis te nemen.

Graag zou ik van u vernemen of u nog een reactie gaat geven.

Met vriendelijke groet,

Anton Rietveld
Verzekeringsklachten.nl


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.

0
Verbinden
Een moment geduld a.u.b....
Verstuur een bericht

Sorry! We zijn momenteel niet aanwezig, laat een bericht achter.

Naam
* E-mail
Beschrijving
Start chat

Heeft u een vraag? Bespaar tijd, stel uw vraag direct online!

Vul het formulier hieronder in voordat u de chat begint.

Naam
* E-mail
* Onderwerp
Chat nu hier met ons

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?