Open brief aan Kifid, de heer Bas de Groot.


Geplaatst in: Column | op 14 februari 2017 | 5 reacties.


Geachte heer de Groot,

Uw uitnodiging om met u over de inhoud van mijn column van gedachten te wisselen ontving ik, waarvoor dank.

Echter kort daarna vernam ik via de Telegraaf dat u ineens al een inhoudelijke reactie had gegeven op mijn column. Kennelijk wilt u de discussie op voorhand reeds via de media voeren, dat lijkt mij overigens een uitstekende aanpak. Ons online-platform werkt vrijwel altijd digitaal en wij delen onze berichten in de regel met de diverse financiële (kennis)-websites. Dit past dus, om zo te zeggen, geheel in ons straatje.

Bovendien kan, als deze discussie in het openbaar wordt gevoerd, een ieder kennis nemen van onze argumenten, dus dat dient de transparantie. Het is immers goed dat de buitenwacht inzicht krijgt in de werk- en denkwijze van het Kifid. Oók wordt met een digitale discussie dossier opgebouwd en dat dit óók nú zeer nuttig is blijkt wel, waar wij verderop in de deze mail naar onze discussie met het Kifid verwijzen (van drie jaar geleden).

De overduidelijke en enige kern van mijn column is dat het Kifid een ongelijk krachtenveld in stand houdt als gevolg van de toepassing van het liquidatietarief. Echter in uw reactie gaat u geheel aan deze kern voorbij en heeft u het over een onbenullige bijzaak: het percentage wel of niet gegronde klachten. Wat mij betreft mag u daarin direct uw gelijk krijgen, want die discussie raakt de zaak natuurlijk niet.

Waar het om gaat is dat Verzekeringsklachten.nl het Kifid reeds drie jaar geleden op het -toen al jaren bestaande- ongelijke speelveld heeft gewezen. Wij hebben daarbij concreet voorgesteld dat verzekeraars en het Kifid met elkaar in overleg zouden gaan om die misstand op te heffen en aldus de consument gelijkwaardigheid/deskundigheid te (kunnen) faciliteren.

Hierop heeft het Kifid aanvankelijk gereageerd alsof zij van niets wist: zij verzocht ons om met bewijzen voor onze stelling te komen. Toen wij het Kifid verbaasd meedeelden dat ons punt evident uit de honderden dossiers blijkt waarover het Kifid zélf beschikt, hebben wij ondanks herhaalde rappels onzerzijds, niets meer van het Kifid vernomen. Dat wekt bij ons nu niet bepaald de indruk dat het Kifid pro-actief het belang van de klant voorop stelt.

In onze mail van 2013 wezen wij erop dat (de rechtsvoorganger van) het Kifid reeds in 2002 -in het jaarverslag van de Ombudsman Schadeverzekeringen- onder het benoemen van het ‘equality of arms principe’, nadrukkelijk heeft gewezen op de onwenselijke en oneerlijke gevolgen van het ongelijke krachtenveld in de relatie verzekeraar en verzekerde. Uit het jaarverslag blijkt zelfs dat de Ombudsman Verzekeraars hierop reeds in 1996 heeft gewezen. Het Kifid én de verzekeraars zijn dus reeds, zo men dit fenomeen zélf al niet eenvoudig had kunnen vaststellen, minstens 20 jaar op de hoogte van deze misstand!

In mijn column stelde ik vast dat het liquidatietarief deze misstand onderstreept en in stand houdt. In tegenstelling tot wat u beweert, wordt er wel degelijk door mij een onderbouwing – zelfs uitgebreid- gegeven en bovendien beschikt ons platform over recente uitspraken van uw Geschillencommissie waaruit de gang van zaken blijkt: de juristen van de verzekeraar worden -uiteraard- door de betreffende verzekeraar voor hun werkzaamheden -uitstekend- betaald, maar de professionele hulpverlener van de consument krijgt door het Kifid een fooitje van 50 euro toegewezen terwijl de uitspraak voor 100% in het voordeel van de consument besliste!

Het is niet uit te leggen waarom een consument, na éérst al door zijn verzekeraar uitputtend te zijn tegengewerkt, de kosten voor de door hem ingeschakelde en noodzakelijke deskundige bijstand, op € 50,00 na, zélf zou moeten betalen. Ik verwijs maar weer naar mijn toelichting in mijn column. Het zijn déze wapenfeiten waarmee het de verzekerde dus onmogelijk wordt gemaakt om zich door professionals te laten bijstaan. Aldus zondigt het Kifid tegen haar eigen (equality of arms)-principes.

Tegen de achtergrond van het voorgaande vind ik het schijnheilig dat het Kifid -nota bene mét de kennis van het equality of arms principe- zich via de vakpers op de borst klopt en zich afficheert als een organisatie die er alles aan doet om de consument tijdens de klachtenprocedure te helpen, met de toepassing van het nieuwe liquidatietarief de consument impliciet op achterstand stelt.

Ik nodig u hierbij uit om digitaal te reageren; liever niet op details, maar op de crux in casu.

Met vriendelijke groet,

Anton Rietveld
Verzekeringsklachten.nl

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/verzekeren/27531322/__DFT-columnist_raakt_een_gevoelige_snaar_bij_Kifid__.html

Op 30 jan. 2017, om 16:46 heeft Groot, Bas de het volgende geschreven:

Geachte heer Rietveld,

Wij begrijpen uit de vandaag verschenen column van de heer Rietveld in de Financiële Telegraaf dat hij kritische vragen stelt bij de werkwijze van en handelen door Kifid. Graag nodige ik u allen uit voor een gesprek met ondergetekende. Tevens is dat een gelegenheid om mijn collega en nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie, Eveline Ruinaard, te introduceren. Maandag 13 februari of woensdag 15 februari hebben wij hiervoor gelegenheid. Ik verneem graag van u,

Met vriendelijke groet,

mr. S. (Bas) de Groot
directeur


Volgende bericht » »

Reacties

 1. Hans Lemmens

  Geachte heer Rietveld,
  Ik ben het roerend met u eens. Ik ben al langere tijd in gevecht met ING over de schuldmarkt waarde verhouding t.a.v. een hypotheek. Ik wil u wijzen op uitspraak 2017-107 van het Kifid. Uiteraard wordt in deze uitspraak niet alle aangeleverde feiten die voor mij als consument van belang zijn beschreven. De kern van de zaak is dat in 2004, toen ik de hypotheek afsloot, nog niemand van schuldmarktwaarde verhouding had gehoord. Sterker nog; in 2004 werd mij door de ING verteld dat ik mijn hypotheek moest ophogen om boven de €400.000,= uit te komen om zodoende extra rente korting te genereren. Dit houdt in dat toentertijd mij werd geadviseerd om de schuldmarktwaarde verhouding te verhogen om minder rente te hoeven te betalen. Tevens is er een polis aan deze hypotheek verpand met een huidige gegarandeerde waarde, en zelfs met een minimaal gegarandeerde eindwaarde die naar mijn in ziens en zelfs onderbouwd met aktes en voorwaarden van ING tot een vermindering van de schuldmarktwaarde zou moeten leiden. Het lijkt mij dat dit een veel voorkomend probleem is voor vele mede-Nederlanders die omstreeks die tijd een hypotheek hebben afgesloten. de ING adviseerde mij meerdere malen om dan maar naar het Kifid te gaan. Uiteindelijk heb ik dat gedaan voor een niet bindende uitspraak. Schijnbaar ben ik één van de spaarzame Nederlanders die wel zo slim is volgens uw columns. Ik zit precies in de situatie die u in uw columns omschrijft; indien ik verdere stappen wil ondernemen dien ik een dure advocaat in te schakelen. Ik ben er heilig van overtuigd, indien het Kifid echt voor mij gevochten had dat ik mijn recht had behaald. De uiteindelijke negatieve uitspraak voor mij is geen verrassing. Ik had al aangegeven in eerdere brieven naar de ING dat ik weinig vertrouwen in het Kifid had. Ik kan u de hele casus doorsturen om u meer informatie te verschaffen. Vele andere banken gaan ook heel anders om in dit soort situaties. Ik heb ook geprobeerd mijn rechtsbijstand in te schakelen, maar die zijn niet veel beter dan het Kifid; zij proberen ook ieder zaak als niet behandelaar te omschrijven. M.a.w.: premies innen maar zo weinig mogelijk zaken in behandeling te nemen. Nogmaals; naar mijn idee sta ik mijn recht maar als kleine consument kan ik het niet winnen van Goliath, lees; ING, rechtsbijstand en Kifid. Ik wens geen dure advocaat in te schakelen al gaat het over een bedrag van +/- €40.000 over de resterende looptijd (20 jaar) van mijn hypotheek. Ik verneem graag van u of u genegen bent om een groot probleem op te pakken.
  Met vriendelijke groet, Hans Lemmens, Vierlingsbeek.

 2. Bennie Sijbom

  Geachte heer Rietveld,
  Nadat uw column onder mijn ogen kwam besef ik dat ik niet alleen flink ben beet genomen door mijn voormalige tussenpersoon Andre Kip van Hypotheek Idee, maar ook door de Kifid.
  Nu voel ik me door Kifid nog meer in mijn hemd gezet en met lege hand staan dan het al was. Ondanks uitgebreide informatie van Kifid over een bindende uitspraak ben ik niet gewezen op feit dat je dan geen stappen meer kan ondernemen om naar de rechter stappen wanneer je kiest voor een bindende uitspraak. Nu besef ik hoe enorm fataal het voor mij is geworden en hoe verrot de klachtenprocedure bij Kifid werkelijk in elkaar zit nu dit belangrijk onderdeel dood is verzwegen.
  Omdat ik er stellig van overtuigd was dat ik in het gelijk zou worden gesteld op de 2 onderdelen die ik had ingediend was ik altijd in de veronderstelling een goede keus te hebben gemaakt in het kiezen voor een bindende uitspraak, en eindelijk een start kon maken met het verwerken van de oplichting. Nu blijkt het een valkuil te zijn geweest. Nadat de Kifid, voor en na de uitspraak vroeg of ik voor hoger beroep zou kiezen, en ik koos daar niet voor te zullen gaan. Het moet de tussenpersoon allemaal bekend zijn geweest. In zijn laatste verweer was hij van beiden op de hoogte en heeft hij nu blijkt zijn slag geslagen om te bepalen hoe de uitspraak eruit moest zien en wist dat ik niets meer kon ondernemen. Voor mij is hij duidelijk bevoordeeld en zijn omgedraaide en onjuiste antwoorden werden ook nog eens klakkeloos overgenomen en mijn dikke dossier is door de Kifid minacht en geen verder onderzoek in verricht. Voordat de procedure bij de Kifiid begon kreeg ik al te horen dat klachten waren afgewezen, maar na een bezwaarschrift zijn de klachten alsnog aangenomen. Ik heb altijd het gevoel behouden dat ze je op allerlei manieren proberen je eruit te willen wippen en ik lees in uw column dat het de keiharde realiteit blijkt te zijn.
  Mijn verdriet en pijn is zogenaamd volgens Bas de Groot door hem gevoeld en heeft daarover spijt tegenover mij betoont in een mail van 16 januari 2017. In een andere mail van 29 september 2016 is door hem toegezegd dat er hard word gewerkt aan de ontwikkeling van de portal en ook beroep ingediend kan worden bij de CvB via dat portal. De verwachting is volgens hem dat het begin dit jaar gereed is, maar deze informatie is zeer vaag en brengt niets nieuws. Bij mij rijst de vraag of je hem nog langer serieus moeten nemen na al de laatste ontwikkelingen in de media. Steeds gelooft hij in zijn eigen gelijk. Dat hij van mening is dat er 2 schuldigen zijn wanneer je bij de geschillencommissie zit, en in de media schrijft heeft mij enorm geschokt, want daarbij zit hij de goed van vertrouwen consumenten schuldgevoelens aan te praten. Hulpverleners van slachtoffers die zijn opgelicht zullen hem graag daarover willen aanspreken over deze hele domme redenatie. De Kifid ervaar ik als een martel instituut en ik weet wie mijn beulen zijn geweest en die zich na het geselen zich totaal terug hebben getrokken en zwijgen als een graf. De secretaris had mij beloofd dat mijn vragen over de uitspraak zouden worden beantwoord. Dit wilde hij per telefoon afwikkelen, maar nadat ik dat niet toestond, en per mail wou laten afwikkelen, en hij dat beloofde te doen, is hij deze belofte nooit na gekomen. De Kifid is een martelinstituut voor mij geworden en ik weet wie mijn beulen waren en mij hebben gegeseld en waarschijnlijk voor altijd de littekens van over zal blijven houden. Soms kun je het beter niet weten welke mensonterende dingen zich afspelen bij de Kifid en dat er zo af en toe een consument in het gelijk moet worden gesteld voor de statistieken en waar Bas de Groot de moed uit put, en dat doet met droge ogen. Een beerput word goed gepraat en die ik zelfs vanaf meer de 10.000 km kan ruiken. What a smell Bas, en kom gauw met je zogenaamde portal zodat de stank eindelijk eens kan overwaaien.
  Met vriendelijke groet, Bennie Sijbom Talingaan Filipijnen.

 3. Guus Beerdsen

  Kifid? Héle slechte herinneringen aan. Een échte valkuil waar goedkoop recht heel dúúr recht is. Als particulier die nooit wat met rechtspraak en verzekeringen te maken hebt gehad trap je hier, door je onwetendheid, volledig in.
  Ben zelf RUIM € 200.000,- (m’n zeilschip en tevens woning) kwijtgeraakt buiten de emotionele schade die in feite nog wel eens veel hoger kan liggen maar is niet te berekenen. Nu naar de (kostbare) rechter van m’n allerlaatste centen.

 4. Martin van Rossum

  Geachte heer Rietveld,

  Uw stelling dat KiFiD een ongelijk speelveld in stand houdt, is zonder meer correct. Maar om straks geen afbreuk te hoeven doen aan uw stelling: het liquidatietarief komt wel hoger uit dan een vergoeding van 50 EUR! 50 EUR is het bedrag dat Consument zelf moest voorschieten en bij winst terugkrijgt. Als het liquidatietarief eerlijk wordt toegepast, kan de vergoeding tot maximaal 5.000 EUR oplopen. Een schijntje natuurlijk in vergelijking tot de vergoeding voor de Zuid-as advocaat van de wederpartij van tenminste 40.000 EUR per geval (bron: Hoofd Juridische Dienst Reaal). En dan wordt ook nog eens het liquidatietarief met de natte vinger toegepast en niet alle punten uitgekeerd. De feitelijke vergoeding voor inschakeling bijstandverlener komt dan uit op bedragen tussen de 1.500 – 2.500 EUR. Niet eerlijk dus, omdat ondertussen in procesuren gemeten die bijstandverlener tenminste 120 – 200 uur aan de zaak kwijt is.

  Waarom ik als pensionado toch 200 voorbeeldzaken behartig leest u op woekerprofi

 5. Martin van Rossum

  Geachte heer Rietveld,

  Mijn vorige bericht heeft vooral betrekking op zaken waarmee ikzelf al sinds 2012 bezig ben. Maar KiFiD heeft per 1 september 2016 een eigen “liquidatietarief” gepubliceerd, waarbij van het liquidatietarief rechtbanken helemaal niets meer over is. Nog maar 1 punt voor de hele schriftelijke fase en 1 punt voor de mondelinge behandeling. Zelfs advocaten gaan het daar niet voor doen, maar andere bijstandverleners krijgen ook nog maar eens de helft van wat advocaten ontvangen.

  Voor een klacht van gemiddelde omvang (zeg een belang van 5.000 – 7.500 EUR) mag de bijstandverlener dan 100 – 200 uur in de klacht steken tegen een vergoeding van maximaal 2x 100 EUR = 200 EUR.

  Daarmee wordt uw stelling geheel correct en waar.

  Advocaten van verzekeraars krijgen 40.000 EUR per geval en de Consument mag voor 200 EUR een professional inhuren.

  Als tegenprestatie belooft KiFiD Consument te helpen met waarheidsvinding en voor ambtshalve aanvulling van rechtsgronden te zorgen.

  Maar beide beloftes zijn pure agitprop. In werkelijkheid laat KiFiD Consumenten door Zuid-as advocaten afslachten en wordt elk verkeerd woordje van Consument tegen hem gebruikt.

  De Tweede Kamer slikt dit allemaal voor zoete koek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.

0
Verbinden
Een moment geduld a.u.b....
Verstuur een bericht

Sorry! We zijn momenteel niet aanwezig, laat een bericht achter.

Naam
* E-mail
Beschrijving
Start chat

Heeft u een vraag? Bespaar tijd, stel uw vraag direct online!

Vul het formulier hieronder in voordat u de chat begint.

Naam
* E-mail
* Onderwerp
Chat nu hier met ons

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?