Openbare reactie aan AFM


Geplaatst in: Column | op 4 juni 2015 | 1 reactie.


Autoriteit Financiële Markten t.a.v. Mevrouw M. van Vroonhoven

Betreft: uw reactie op onze aangifte betreffende onwettige voorwaarden

Geachte mevrouw van Vroonhoven,

Enkele dagen geleden hebben wij bij uw organisatie aangifte gedaan omdat verzekeraars onwettige polisvoorwaarden hanteren.

In het vonnis waarnaar wij in de aangifte verwezen ging het maar om één ding: er werd de simpele vraag gesteld of een verzekeraar de kosten van een eigen deskundige mag beperken. Nergens in dit vonnis gaat het over een specifieke of gecompliceerde kwestie, het vonnis stelt uitsluitend dat er sprake van een “algemene beperking van artikel 7:959 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek”. De rechter is van oordeel dat die beperking NIET is toegestaan en de beperking -zoals vrijwel alle verzekeraars die hanteren- is dus een overtreding van de wet!

In zijn vonnis gebruikt de rechter ter toelichting vrijwel dezelfde woorden als de Ombudsman: “Dat zou immers betekenen dat een verzekerde bij onenigheid met zijn verzekeraar over de toedracht en/of hoogte van de schade ernstig beperkt zou kunnen worden in zijn mogelijkheden tot vaststelling van de schade.”

De situatie zoals in het vonnis verwoord is van toepassing op talloze (schade)verzekeringsproducten; de casuïstiek raakt daarmee evident een maatschappelijk belang. Om die reden hebben wij gemeend publiekelijk aangifte te doen, onder meer via de (vak)pers.

De AFM heeft hier echter op gereageerd -zie hieronder- met een strekking die zó uit de propaganda van de verzekeraars gekopieerd zou kunnen zijn: inhoudelijk wordt nergens op ingegaan. Er wordt -nét als verzekeraars dat doen maar ondertussen tegenovergesteld handelen- veelvuldig gezegd dat het klantbelang centraal moet staan. Op welke wijze wordt totaal niet genoemd.

De wet wordt massaal door verzekeraars overtreden maar desondanks geeft de AFM nu aan ‘niet te (willen) oordelen over de systematiek die wordt toegepast’. Dit ontgaat ons volkomen, want het ligt juist op de weg van de AFM om dergelijke zaken te (doen) corrigeren. Waarom kijkt u als toezichthouder nu ineens de andere kant op? U dient toch JUIST oog te hebben voor dergelijke misstanden? Wat is anders de functie van een toezichthouder?

Het vonnis is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, het gaat klip en klaar om een basaal recht wat een verzekerde volgens het Burgerlijk Wetboek heeft en waar de Ombudsman al jaren geleden op heeft gewezen. De AFM stelt echter dat het ‘genuanceerd’ ligt. Kunt u misschien aangeven waarom het nu ineens “genuanceerd” ligt terwijl het gewoon om een ‘algemene beperking’ gaat, die door verzekeraars wordt genegeerd?

Wij vernemen graag van u, in het klantbelang.

Met vriendelijke groet,

Verzekeringsklachten.nl

 

Reactie AFM op onze aangifte:

De AFM laat weten dat de kwestie genuanceerd ligt. “Wij vinden in elk geval dat het klantbelang centraal dient te staan. Uit de onderzoeken die wij hebben gedaan komt naar voren dat verzekeraars in hun aansturing van schade-experts ook zeker veel aandacht besteden aan aspecten die van belang zijn voor het centraal stellen van het klantbelang. Toch is het voor de verzekeraars ook van belang om grip te houden op de kosten, uiteindelijk komen die kosten namelijk ook weer op het bordje terecht van (diezelfde en andere) klanten. Ook hier gaat het om klantbelang. Hiermee oordelen we dus niet over de systematiek die wordt toegepast, maar geven we wel aan dat een juiste balans belangrijk is.”


Volgende bericht » »

Reacties

  1. Waarheidvinder

    Zo als het de toezichthouders betaamd in onze zogenaamde rechtsstaat waarin door rechters niet mag worden getoetst aan zelfs de grondwettelijke rechten hebben wij hier dus ook weer een instituut getroffen in casus de A.F.M. welke zich zo als dat algemeen de gang van zaken in ons land is, zich opstelt als een – er op toekijkend – instituut enkel – voor – de belangen van de partijen in casus banken & verzekeraars welke zij juist in het gareel moeten houden om machtsmisbruik en willekeur richting de verzekerden te voorkomen!
    Voor hen welke niets weten van de gangbare prachteiken in het recht in NL een niet te geloven idee dat het zo in elkaar steekt, de inwoners, slachtoffers van verzekeraars en hun hufterige advocaten worden ook nog eens door juist de A.F.M. maximaal verwurgd!
    Zo als ik eerder heb gemeld is het College Bescherming Persoonsgegevens ook 100 % loyaal aan de de leden van het Verbond van Verzekeraars ( via politieke ingangen? ) Wie durft de eerste klokkenluider te worden uit het gesloten systeem? De overheid zelf bied tegenswoordig zelfs bescherming aan klokkenluiders, dus treed naar buiten inzake het handelen van de overheid voor de belangen van de verzekeraars zou ik zeggen!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.

0
Verbinden
Een moment geduld a.u.b....
Verstuur een bericht

Sorry! We zijn momenteel niet aanwezig, laat een bericht achter.

Naam
* E-mail
Beschrijving
Start chat

Heeft u een vraag? Bespaar tijd, stel uw vraag direct online!

Vul het formulier hieronder in voordat u de chat begint.

Naam
* E-mail
* Onderwerp
Chat nu hier met ons

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?