Achmea verliest in hoger beroep: geen sprake van fraude


Geplaatst in: Nieuws | op 21 augustus 2019 | nog geen reacties.


Vandaag is -in hoger beroep- een uitspraak gepubliceerd waarbij het Gerechtshof het oordeel van de rechtbank niet heeft gevolgd en Achmea op vrijwel alle punten in het ongelijk heeft gesteld.

Het ging daarbij om een verzekerde wiens interieur uit zijn Mercedes was gestolen en een schadeclaim bij Achmea had ingediend. Achmea volgde toen de geijkte tactiek: zij gaf een onderzoeksbureau opdracht om de zaak te onderzoeken.

Het betreffende onderzoeksbureau ontvangt vrijwel uitsluitend opdrachten van verzekeraars, dus van echte onafhankelijkheid is uiteraard geen sprake. Het onderzoeksbureau, wat weet wat haar te doen staat, reikte Achmea vervolgens de handvatten aan om de schade te kunnen afwijzen, en Achmea maakte daar gebruik van: De verzekerde werd als fraudeur geregistreerd en moest volgens Achmea ook de onderzoekskosten betalen. En uiteraard volgde geen uitkering.

De rechtbank gaf aanvankelijk Achmea gelijk, maar het Hof oordeelde anders: Achmea moet het schadebedrag van 19 mille gewoon betalen en ze moet de fraude-registratie ongedaan maken, en uiteraard ook de kosten van de beide procedures voor haar rekening nemen.

Deze uitspraak is er een schoolvoorbeeld van dat verzekeraars in samenwerking met voor hen werkende onderzoeksbureaus er bewust naartoe werken om onder het mom dat de verzekerde gefraudeerd zou hebben, een schadeuitkering niet te hoeven uitkeren. Helaas moet een verzekerde dan tot het uiterste gaan om zijn recht te halen, hetgeen haaks staat op het feit dat Achmea het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voert. Volgens dat Keurmerk moet een verzekeraar het belang van de klant centraal stellen, maar deze casus bewijst weer eens dat dit Keurmerk van nul en generlei waarde is.


Volgende bericht ┬╗ »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.