Nieuws


Lees hier berichten uit verzekeringsland


Tergend slappe hap

Ruim een jaar geleden heeft dit platform bij de AFM melding gemaakt van onwettige praktijken van verzekeraar National Academic/Promovendum. Op deze website is daarover meer te vinden als u die naam in de zoekbalk intypt. Het gaat om meerdere overtredingen […]

Lees bericht

wéér in de fout!...

Promovendum is één van de weinige verzekeraars die niet aangesloten is bij het Verbond van verzekeraars. Voor wél aangesloten verzekeraars gelden verplichte regels, wie zich daar niet aan houdt kan als lid worden geroyeerd. De leden van het Verbond zijn […]

Lees bericht

Kifid dom of oneerlijk?

UvA en verzekeraars samen in instituut: Het Amsterdam Centre for Insurance Studies (Acis) is met ingang van deze week van start gegaan. Het onderzoekscentrum is opgericht in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, dat een opstartsubsidie ter beschikking heeft gesteld. […]

Lees bericht

In de kiem gesmoord:...

Uit de vele berichten en klachten over Achmea op deze website blijkt dat deze verzekeraar niet het klantbelang, maar het eigen belang centraal stelt. Dat deed zij ook in een zaak waarin de klant tot de rechter moest gaan om […]

Lees bericht

Tuchtraad Kluchtraad

Hieronder is de tekst gekopieerd van een schrijven dat dit platform vorige week aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening heeft gezonden. De Tuchtraad maakt deel uit van het Kifid. De tekst van de brief -die in kopie is gestuurd naar diverse […]

Lees bericht

Ansvar sjoemelt met uitkering...

Verzekeraar Ansvar heeft bij een afwikkeling van een verkeersschade het onderzoeksbureau Hoofddorp ingeschakeld om ‘aan te tonen’ dat de verzekerde zou hebben gefraudeerd. Dit bureau werkt vooral voor verzekeraars. Echter uit een rechterlijk vonnis blijkt dat het onderzoeksbureau, wat er […]

Lees bericht

NH1816 fraudeert zélf bij...

De zichzelf de beste verzekeraar van Nederland noemende NH1816 heeft ten onrechte een gedupeerde als fraudeur aangemerkt. De rechter hekelde de manier waarop de expert in opdracht van NH1816 te werk is gegaan, waarbij basisprincipes van hoor en wederhoor terzijde […]

Lees bericht

AFM speelt vies spelletje...

Banken, maar ook de toezichthouder AFM hebben jarenlang consumenten belogen en bedrogen over de schadelijke effecten van rentederivaten, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, aldus een artikel op Follow the Money. Ook beleidsambtenaren op het Ministerie van […]

Lees bericht

Lijst schadevoorbeelden waarbij de...

Deze lijst werd reeds in 2012 op deze website gepubliceerd maar is geheel onderaan -vanaf punt 99- geactualiseerd. Onderstaande voorbeelden betreffen schadegevallen waarbij de verzekeringsexpert in het nadeel van de verzekerde een te laag schadebedrag heeft vastgesteld of waarbij de […]

Lees bericht

Achmea verliest in hoger...

Vandaag is -in hoger beroep- een uitspraak gepubliceerd waarbij het Gerechtshof het oordeel van de rechtbank niet heeft gevolgd en Achmea op vrijwel alle punten in het ongelijk heeft gesteld. Het ging daarbij om een verzekerde wiens interieur uit zijn […]

Lees bericht

Op de volgende pagina lees je...

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.