Achmea culpa


Geplaatst in: Column | op 17 januari 2019 | nog geen reacties.


Geruime tijd terug is in de Telegraaf het issue oneerlijke polisvoorwaarden bij contra-expertise aan de kaak gesteld. Daarin stond dat de verzekerde niet meer expertisekosten vergoed kreeg dan het bedrag dat de expert van de verzekeraar had gedeclareerd.

De rechter moest omdat verzekeraars dat in hun eigen belang bleven weigeren, verzekeraars in 2014 dwingen alle kosten daarvan te vergoeden zoals dat in de wet staat. Op Kamervragen over dit onderwerp antwoordde de minister toen dat verzekeraars zich aan de wet moesten houden. In de wet, in artikel 7:959 BW, staat dat verzekeraars alle redelijke kosten moeten vergoeden.

Ondanks dat de geest van het vonnis duidelijk is, bedachten verzekeraars een voorspelbare truc om onder volledige betaling uit te komen, niet in het belang van de klant maar opnieuw in het eigen belang. De wet spreekt over redelijke kosten, dus nu suggereren verzekeraars dat de hoogte van de kosten niet redelijk is.

De verzekerde weet dus nu nog steeds niet wat er vergoed wordt als hij een contra-expert neemt. Dat wordt hem bovendien door de verzekeringsexpert bij diens bezoek wel voorgehouden, waardoor de meeste verzekerden zich laten afschepen met een lagere of helemaal geen schadevergoeding. Dat gaat al jaren zo en de misstand wordt alleen maar erger.

Dat bewijst een andere column : verzekeraar NH1816 legt haar verzekerden een nieuwe beperking op: de contra-expert moet bij het Nivre ingeschreven staan. Dat was in 2015 nog niet bij alle verzekeraars zo, maar sinds vorig jaar hebben de meeste verzekeraars dat in hun polisvoorwaarden opgenomen.
Ondanks dat het Nivre-reglement voorschrijft dat experts (en hun opdrachtgevers) niets mogen doen wat het recht op contra expertise zou kunnen schaden!

Achmea is desondanks nóg verder gegaan met een recente mail naar diverse contraexperts: ze moesten zich registreren bij het Nivre, anders werden ze niet meer erkend en betaald. De reden volgens Achmea:”van Nivre experts staat vast dat ze betrouwbaar, integer en deskundig zijn”. In dezelfde brief schreef Achmea ook: “Het Nivre is immers een onafhankelijke branchevereniging”.

Complete kletskoek, want uit haar website blijkt dat het Nivre nota bene wordt gedomineerd door werknemers van Achmea en van expertisebureaus/advocatenkantoren die voor Achmea en andere verzekeraars werken! Tot in het bestuur aan toe! Het Nivre is dus zo afhankelijk van en verweven met verzekeraars als maar kan!

Saillant detail wat Achmea uiteraard niet aan de grote klok hangt: sommige experts waar Achmea mee werkt staan NIET bij het NIVRE ingeschreven…

Integer en betrouwbaar: geen woorden voor verzekeraars die de wet en de eigen polisvoorwaarden niet houden, de Nivre-gedragsregels overtreden, onrechtmatige polisvoorwaarden opstellen, glashard liegen en de eisen die ze aan contra’ s opleggen, zélf niet nakomen!

Anton Rietveld


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.