Valkuilen bij arbeidsongeschiktheidverzekeringen


Geplaatst in: Column | op 5 februari 2019 | nog geen reacties.


Is het wel eerlijk geregeld als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit?
Als mensen zich dat -vaak dan al vertwijfeld- afvragen is het meestal te laat. Men is dan in een situatie beland waarbij men heeft ontdekt dat zaken op papier keurig netjes leken te zijn omschreven maar jaren later blijkt dat een valkuil te zijn! Bij het aangaan van een verzekering staan maar weinig mensen daar bij stil, maar als ze een beroep op hun polis willen doen komen ze daar –te laat dus- achter. Dan zegt de verzekeraar dat de claim niet kan worden toegekend omdat…… en dan volgt er een verwijzing naar de polisvoorwaarden.

Als het dan gaat om een schade aan een auto, je huis of andere goederen kan dat al uiterst vervelend zijn. Maar daar is over heen te komen, goederen zijn immers te vervangen. Als het echter een arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft is de impact veel groter; je zit dan persoonlijk in de penarie en vaak over een langere periode, soms voor de rest van je leven. Dat raakt mensen vanzelfsprekend erg diep; zij voelen zich dan ronduit bedrogen omdat ze dachten verzekerd te zijn voor de situatie die ontstaat bij arbeidsongeschiktheid. Jarenlang is er premie voor betaald, en op het cruciale moment geeft de verzekering tóch niet thuis.

Het probleem ligt -zoals zo vaak- in het begin, bij het afsluiten van de polis. Dit gaat bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (of een daarvan afgeleid produkt) altijd via een aanvraagformulier waarop in veel gevallen slechts een paar vragen staan die met uw gezondheid te maken hebben. Eigenlijk is dat nogal merkwaardig, omdat een AO- verzekering nu juíst je gezondheid betreft. Vaak gaat het om een paar zeer simpele en heel ‘open’ vragen. Zó gesteld dat je de indruk krijgt dat je daarbij kleinigheden niet hoeft te noemen. Bijvoorbeeld: heeft u nu klachten over uw gezondheid of die wel eens in het verleden gehad? Bent u wel eens langere tijd ziek thuis geweest?
Om op zo’n formulier antwoord te geven is er vervolgens slechts één regeltje beschikbaar. Dat ene regeltje is echter een listige valkuil.

Onbewust krijg je door die zeer beperkte ruimte voor beantwoording het idee dat de verzekeraar niet geïnteresseerd is in details met alle klachten en problemen waarvoor je ooit een keer een dokter hebt bezocht. Dus, de invuller begint zich dan af te vragen wat hij in dat regeltje zal noemen, hij begint al te selecteren en hij is daarbij beperkt tot datgene wat hij zich kan herinneren. Want je gaat natuurlijk niet noemen dat je een keer verkouden bent geweest. Een griepje heeft iedereen wel eens in zijn leven gehad, en hoeveel Nederlanders hebben bijvoorbeeld niet eens een keer een penicilline kuur ondergaan en hoeveel mensen gebruiken niet een pilletje voor hoge bloeddruk? Wie heeft er niet eens een keer iets gebroken, of een sportblessure gehad, Bij hoevelen is het niet een keertje in de rug geschoten?
Legio voorbeelden van zaken waarvan geen zinnig mens zal denken dat dát soort gebeurtenissen als antwoord op een dergelijke summiere vraag moeten worden genoemd. Voor dat soort zaken vraag je geen AO-verzekering aan, dus dan sla je onbelangrijke ‘klachten’ al gauw over, ALS je je ze nog herinnert!

Maar wat gebeurt er vervolgens in de praktijk?

De verzekeraar neemt u gewoon in dekking en u denkt dat u verzekerd bent. U betaalt wél premie, vaak jaren achtereen. Niet op het moment dat u de polis aanvraagt maar pas op het moment dat u een beroep doet op uw verzekering begint de verzekeraar zijn ‘onderzoek’. Dan legt hij het aanvraagformulier naast de gezondheidsklacht door welke u arbeidsongeschiktheid bent geworden. De verzekeraar vraagt dan doorgaans de patientenkaart van uw huisarts, uw medische geschiedenis staat daar immers gedetailleerd op bijgehouden. U moet de huisarts hiervoor toestemming geven zo zegt de verzekeraar, want als u dat niet doet, ‘verleent u geen medewerking’ en dan zal uw claim sowieso niet worden behandeld. En dán, met de patientenkaart in de hand is het voor de verzekeraar heel erg eenvoudig om u een verwijt te maken dat u geen volledige informatie hebt gegeven toen u destijds het formulier heeft ingevuld.

Bijvoorbeeld dat u al eerder ‘soortgelijke’ klachten hebt gehad. Als we dát geweten hadden, hadden we u niet verzekerd, of we zouden hebben gezegd dat we u voor dergelijke klachten niet hadden kunnen verzekeren (uitsluiting). Klachten die je al hebt of die verband houden met iets wat je had, vallen buiten de verzekering, een brandend huis kun je nu eenmaal ook niet meer verzekeren.

Zo ging dat ook in het geval met Gert.

Hij had bij het (veel te) simpel opgestelde aanvraagformulier niet gezegd dat hij vijf jaar geleden, toen zijn baan op de tocht stond en hij nét met een geboekte vakantiereis was bedrogen, in een korte dip zat. Hij was toen naar de apotheek gegaan om iets te kopen om zich wat op te peppen. Daar werd hem gezegd dat je op doktersrecept een sterker preparaat kon krijgen. De dokter had toevallig op dat moment spreekuur en woonde naast de apotheek, dus na een half uurtje stond Gert weer in de apotheek en had hij zijn ‘anti-depressiva’. Hij heeft die twee dagen ingenomen, maar tot zijn grote verrassing kreeg hij een hogere functie op het werk aangeboden, en dat gaf de burger weer moed. De medicijnen bleven in de lade liggen, de dip was voorbij! De gebeurtenis was hij snel vergeten en bij het destijds aanvragen van de verzekering had hij dit dus niet ingevuld.

We zijn weer vier jaar verder, en het noodlot slaat toe, helaas nu écht. Gerts partner wordt ongeneeslijk ziek en zijn werkgever gaat in dezelfde maand failliet. Zijn eerste kleinkind sterft vóór de geboorte en de moeder (Gerts dochter) krijgt te horen dat zij verder in haar leven onvruchtbaar zal blijven. Al deze ellende binnen twee maanden, en Gert raakt nu wél echt depressief en en hij wordt arbeidsongeschikt. Hij doet een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Die laat weten “dat hen uit de door de huisarts verstrekte informatie is gebleken” dat Gert al eerder -vóór het aangaan van de verzekering- voor psychische klachten “onder behandeling” is geweest en wel in die ernstige mate dat hij daarvoor medicatie heeft voorgeschreven gekregen. Nu zich, aldus de verzekeraar, deze klachten ‘opnieuw’ -in sterkere mate- voordoen, valt de gebeurtenis niet onder de dekking van de polis. Daar ga je dan!

De verzekeraar biedt Gert nog aan de betaalde premie terug te betalen, omdat de verzekering niet zou zijn afgesloten ‘als ze direct van de psychische klachten zou hebben geweten. Ook dit lijkt op het eerste gezicht erg coulant en sommige mensen accepteren dit dan maar.

Maar daarmee koopt de verzekeraar ook –op verkapte wijze- het probleem af, de verzekerde kan daarmee nooit meer op de zaak terugkomen. Ook niet als hij er op een later moment achter komt dat er fouten zijn gemaakt of omdat er onterecht is afgewezen. De verzekering heeft dan immers nooit bestaan want hij is niet afgesloten, er is geen premie betaald. Alles is zodoende keurig netjes volgens de wettelijke maatstaven afgewikkeld.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom dat u, als u een arbeidsongeschikt raakt, iets dergelijks overkomt als Gert. Hoe? Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt (of een afgeleid produkt daarvan) doet u er goed aan uw verzekeraar NU een (mail) brief te zenden waarbij u hen ‘nadrukkelijk verzoekt kennis te nemen van uw medische voorgeschiedenis, teneinde mogelijke toekomstige onduidelijkheden en teleurstellingen te voorkomen of uit te sluiten’.

Op dat moment is de verzekeraar –op grond van zijn zorgplicht- verplicht uw medische doopceel te lichten. Doet hij dat niet, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid, echter hij kan zich dan later, als ú in de penarie zit, niet op onwetendheid beroepen, zoals in het geval van Gert.

Als de verzekeraar wél onderzoek doet en er zou boven tafel komen dat er geen dekking voor bepaalde medische problemen zou bestaan, dan kunt u dat maar beter nú weten dan op het moment dat u geen kant meer op kunt. Het is dus van belang om het aanvraagformulier nog eens na te kijken. Heeft u dit formulier niet meer, vraagt u het dan bij de verzekeraar, deze is verplicht u dat te geven.


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.