Kifid dom of oneerlijk?


Geplaatst in: KlachtenNieuws | op 10 maart 2020 | nog geen reacties.


UvA en verzekeraars samen in instituut: Het Amsterdam Centre for Insurance Studies (Acis) is met ingang van deze week van start gegaan. Het onderzoekscentrum is opgericht in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, dat een opstartsubsidie ter beschikking heeft gesteld.

Dit bericht stond op juni 2008 in de vakpers.

Enkele dagen eerder, op 3 juni 2008 stond in het Parool een soortgelijk bericht: De Universiteit van Amsterdam (UvA) begint samen met het Verbond van Verzekeraars een nieuw onderzoekscentrum op het terrein van verzekeringen. Het instituut is opgezet door de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars verspreidt onder haar leden een uitgave met de naam ‘infoplus’. In de uitgave van september 2012 noemt het Verbond expliciet dat het ACIS door haar wordt gesponsord. Het Verbond gaat prat op deze samenwerking, die men ‘kruisbestuiving’ noemt.

Op de website van de Universiteit van Amsterdam staat: Met het mogelijk maken van de leerstoel wil het Verbond van Verzekeraars een bijdrage leveren aan praktisch wetenschappelijk onderwijs en toegepast onderzoek naar de financiële sector, in het bijzonder verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars biedt hiertoe financiële ondersteuning aan het ACIS.

De directeur van het ACIS is de heer Marc Hendrike. Deze meneer is echter al jaren en nog steeds lid van de Geschillencommissie van het Kifid. Deze commissie doet uitspraken in klachten van Consumenten die over verzekeraars klagen.

Ondanks dat het ACIS van de heer Hendrikse dus nauwe banden met verzekeraars heeft en door het Verbond financieel ondersteund wordt, zegt de geschillencommissie van het Kifid in uitspraak 2017-35 “De Commissie acht daartoe van belang dat de door Consument gestelde nauwe verbondenheid van ACIS met het Verbond van Verzekeraars in het geheel niet is gebleken.

De heer Hendriks zelf zegt in de bewuste uitspraak “dat ACIS een onafhankelijk onderzoekscentrum is dat geen giften van derden ontvangt en zelf bepaalt waaraan het aandacht besteedt.”

Uit de uitspraak blijkt dat het wrakingsverzoek op grond van het voorgaande is afgewezen……


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.