Kifid dom of oneerlijk?


Geplaatst in: KlachtenNieuws | op 10 maart 2020 | nog geen reacties.


UvA en verzekeraars samen in instituut: Het Amsterdam Centre for Insurance Studies (Acis) is met ingang van deze week van start gegaan. Het onderzoekscentrum is opgericht in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, dat een opstartsubsidie ter beschikking heeft gesteld.

Dit bericht stond op juni 2008 in de vakpers.

Enkele dagen eerder, op 3 juni 2008 stond in het Parool een soortgelijk bericht: De Universiteit van Amsterdam (UvA) begint samen met het Verbond van Verzekeraars een nieuw onderzoekscentrum op het terrein van verzekeringen. Het instituut is opgezet door de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars verspreidt onder haar leden een uitgave met de naam ‘infoplus’. In de uitgave van september 2012 noemt het Verbond expliciet dat het ACIS door haar wordt gesponsord. Het Verbond gaat prat op deze samenwerking, die men ‘kruisbestuiving’ noemt.

Op de website van de Universiteit van Amsterdam staat: Met het mogelijk maken van de leerstoel wil het Verbond van Verzekeraars een bijdrage leveren aan praktisch wetenschappelijk onderwijs en toegepast onderzoek naar de financiële sector, in het bijzonder verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars biedt hiertoe financiële ondersteuning aan het ACIS.

De directeur van het ACIS is de heer Marc Hendrike. Deze meneer is echter al jaren en nog steeds lid van de Geschillencommissie van het Kifid. Deze commissie doet uitspraken in klachten van Consumenten die over verzekeraars klagen.

In een column, in maart 2017 hebben wij deze al 12 jaar bestaande afhankelijkheid tussen het ACIS en verzekeraars op de digitale Telegraaf aan de orde gesteld.

Omdat het ACIS van de heer Hendrikse dus nauwe banden met verzekeraars heeft en door het Verbond financieel ondersteund wordt, heeft het bureau Schadecoach -die een klant in een Kifid procedure bijstaat- de heer Hendrikse gewraakt, toen bekend werd dat hij over de klacht zou gaan oordelen. Echter ondanks de berichten in de media en ondanks ons specifieke bericht (in maart 2017) hierover op de Telegraaf, kwam de geschillencommissie van het Kifid op 10 juli 2017 in haar uitspraak 2017-35 tot een merkwaardige conclusie: “De Commissie acht daartoe van belang dat de door Consument gestelde nauwe verbondenheid van ACIS met het Verbond van Verzekeraars in het geheel niet is gebleken.

De heer Hendriks verdedigt zichzelf in de bewuste procedure met de stelling “dat ACIS een onafhankelijk onderzoekscentrum is dat geen giften van derden ontvangt en zelf bepaalt waaraan het aandacht besteedt.”

Het wrakingsverzoek -klik op de blauwe link- is dus op grond van het voorgaande afgewezen. Zou men bij het Kifid last hebben van slechte ogen of zijn ze werkelijk zo dom dat ze de verhoudingen niet kennen?

Saillant is dat het bureau Kwink in opdracht van het ministerie een lijvig onderzoeksrapport heeft gepresenteerd, over de onafhankelijkheid van het Kifid, maar dat over de afhankelijkheid van de heer Hendrikse ten opzichte van verzekeraars niet wordt gerept.


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.