Schimmig en klantonvriendelijk Promovendum


Geplaatst in: Klachten | op 26 februari 2019 | nog geen reacties.


Ik ben voor al mijn zaken op zoek gegaan naar een betere verzekering, en omdat Promovendum hoger opgeleiden als doelgroep heeft leek me deze maatschappij wel aantrekkelijk. Echter op internet en op fora was ik nogal wat negatieve berichten tegengekomen over Promovendum. Ze zouden zich nergens wat van aantrekken en hun eigen regels bepalen en het bleek me ook dat Promovendum niet is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Ze is er dus niet op aan te spreken als ze zich van de regels die het Verbond voor alle verzekeraars zijn opgesteld, niets wil aantrekken.

Ik heb toen gewoon eerst eens wat algemene vragen gesteld met het duidelijke verzoek om schriftelijk, dus NIET telefonisch, te reageren. Ik was er bij mijn eerdere verzekeraar al achtergekomen dat je met verzekeraars beter dingen zwart op wit kunt hebben, want later weet niemand zich zogenaamd meer iets van het gesprek te herinneren. Ik heb bij mijn verzoek om inlichtingen nadrukkelijk gevraagd om een DUIDELIJK en GEMOTIVEERD antwoord en om zorgvuldig op mijn vragen in te gaan; voor vage antwoorden en one-liners koop ik immers niks.
Ik heb de correspondentie hieronder weergegeven, dan kan iedereen zien dat ik niets verzin.

Hoe het ‘hoog opgeleide’ Promovendum met toekomstige en bestaande klanten omgaat riekt naar schimmigheid: eerst krijg ik vage en nietszeggende, dan wel onjuiste antwoorden en vier keer vraag ik om een schriftelijke reactie, maar vier keer wil Promovendum daar niet aan tegemoetkomen en iedere keer stuurt zij weer aan op een telefoongesprek. Klantgerichtheid is er dus helemaal niet daar, zoals inderdaad uit andere berichten op internet blijkt. Ieder moet en mag maar vinden wat hij/zij er van denkt, maar ik ga dus niet naar Promovendum. Ze spelen mij teveel kiekeboe en aan het eind van de rit zijn ze óók nog eens nergens op aan te spreken!

Drs. R.H. Schröder – Dinxperlo
———————————————————————

Geachte dame of heer,

Momenteel overweeg ik mijn verzekeringen bij u onder te gaan brengen. In verband daarmee heb ik een paar dingen over Promovendum uitgezocht, waardoor ik toch wat twijfels bij uw maatschappij heb gekregen.

Ik heb daarover de volgende vragen en ik stel het op prijs als u mij daarop per mail een duidelijk en gemotiveerd antwoord wil geven. Ik heb helaas negatieve ervaringen bij mij huidige verzekeringsmaatschappij, dus ik weet nu wat meer, door schade wijs geworden, op zaken letten.

Misschien vindt u het wat ongebruikelijk om dit soort vragen te krijgen, mogelijk juist bij uw doelgroep niet, maar ik heb op internet wat minder goede berichten over Promovendum gelezen en daarom wil ik graag van u een antwoord wat zwart op wit staat. Ik ontvang bij voorkeur geen vage antwoorden zoals ‘we doen ons uiterste best’, ‘wij hechten aan een goede band met onze klant’ en ‘kijkt u maar naar de waarderingen op onze website’, want daar hecht ik geen praktische waarde aan.

Het gaat in elk geval om een verzekering voor huis, aansprakelijkheid, inboedel, reis en rechtsbijstand. Mogelijk ook zorg.

Een vraag vooraf in verband daarmee: bestaat er bij u pakketkorting?

Uw maatschappij onderscheidt zich van andere verzekeringsmaatschappijen omdat zij geen lid is van het Verbond van Verzekeraars.

Vraag 1: Kunt u zeggen waarom u geen lid wilt zijn van het Verbond van Verzekeraars?

Zoals u weet heeft het Verbond van Verzekeraars nogal wat regels en codes opgesteld waaraan leden zich moeten houden. Doen ze dat niet, dan kan het Verbond sancties opleggen. Op die manier is er een stuk regulering wat enig houwvast biedt. Zo is er een gedragscode voor de verzekeraars zelf en ook apart eentje voor experts die ze inschakelen. Promovendum hoeft zich niet aan deze regels te houden want u bent niet aangesloten. U bent er dus ook niet op aan te spreken.

Vraag 2: Welke zekerheid geeft Promovendum aan haar verzekerden op dat terrein? Heeft uw maatschappij zelf regels opgesteld waaraan zij zich gebonden heeft? Zo ja, dan mag ik aannemen dat die openbaar zijn en kunt u mij die dan toezenden?

Alle andere verzekeraars kennen regels voor klachten, die zijn bij het Verbond van Verzekeraars in een procedure vastgelegd.

Vraag 3: Hoe gaat de klachtenprocedure bij Promovendum, heeft u ook een vaste klachtenprocedure zoals daarvoor bij het Verbond van Verzekeraars de Interne klachtenprocedure bestaat? Zo ja, Kunt u de regels van die procedure naar mij toesturen?

Vraag 4: Als Promomovendum geen officiele klachtenprocedure heeft, moet je dan meteen naar het Kifid? Ik heb op hun website gekeken, maar een klacht duurt daar gemakkelijk een jaar.

Vraag 5: Werkt Promovendum ook met tussenkantoren of onafhankelijke financieel adviseurs? Zo niet, werkt u dan alleen met adviseurs die van u afhankelijk zijn?

Vraag 6: Als er een expert door u wordt ingeschakeld, van welk(e) bureau(‘s) is dat als het om een schade aan je huis gaat? En bij een schade bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of heeft Promovendum zelf experts in dienst?

Vraag 7: Wat is het verschil tussen Promovendum en National Academic? Ik zie op internet dat het bij beide namen om het CAK lijkt te gaan. Is het in feite hetzelfde, maar slechts met een ander etiket?

Ik dank u dat u de moeite wil nemen om mijn vragen op zorgvuldige manier te beantwoorden en ik zie uw reaktie graag tegemoet.

Met hoogachting en groet,
Drs. R. H. Schröder
Dinxperlo
—————————————————————————————

Beste heer Schröder,

Bedankt voor uw bericht.

Onderstaand kunt u ons antwoord terugvinden op de door u gestelde vragen.

Wij bieden een pakketkorting aan. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze korting kunt u terugvinden middels onderstaande link: www.promovendum.nl/pakketkorting

Vraag 1:
Promovendum is inderdaad geen lid van het Verbond van Verzekeraars. Dit is dan ook geen verplichting voor een verzekeraar in Nederland.

Vraag 2:
Als verzekeringsmaatschappij staan wij onder toezicht van de AFM en hebben ons dan ook aan de Nederlandse wet- en regelgeving (Wet op het Financieel Toezicht) op het gebied van financiële dienstverlening te houden. Daarnaast zijn op al onze verzekeringen voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u terugvinden middels onderstaande link:
https://www.promovendum.nl/downloads

Vraag 3 en 4:
Onze klachtenperiode kunt u terugvinden middels onderstaande link: www.promovendum.nl/algemeen/vragen/verzekeringen/ik-wil-een-klacht-melden-hoe-doe-ik-dit

Vraag 5 en 7:
Promovendum is net als National Academic een onderdeel van de CAK groep. U kunt zonder tussenpersonen direct een verzekering bij ons afsluiten.

Vraag 6:
Wij werken met vaste partijen wat betreft schade-experts. Mocht u contra-expertise wensen vergoeden wij hiervan de kosten tot maximaal 110% van de kosten die wij voor de samenwerkende experts betalen.

Ik hoop hiermee een duidelijk antwoord te hebben gegeven op uw vragen. Mocht u toch nog behoefte hebben aan verduidelijking geef ik graag telefonisch een toelichting. Bel gerust als u nog vragen heeft: 078 648 13 13.

Vriendelijke groet,

Dick D • Senior Verzekeringsadviseur

——————————————————————————-

Geachte heer Doolaard,

Dank voor uw bericht.

Ik had u verzocht om mijn vragen op een zorgvuldige manier te beantwoorden.

Echter mijn eerste vraag wordt door u niet beantwoord helaas. Uiteraard wist ik zelf al dat het lidmaatschap niet verplicht is. Mijn vraag was, nu vrijwel alle verzekeraars in Nederland lid van het Verbond van Verzekeraars zijn, waarom Promovendum als bijna de enige verzekeraar, dat niet is.

Mijn tweede vraag gaat over het alternatief wat Promovendum daartegenover misschien had, nu verzekeraars zich via de regels van het Verbond verplicht hebben tot een vorm van zelfregulering. Nu die regels niet voor Promovendum gelden, kan Promovendum dus ook niet daarop worden aangesproken.
Uit uw antwoord begrijp ik dat Promovendum dus geen verplichtingen voor zichzelf heeft opgesteld wat dat betreft? Dat vroeg ik expliciet namelijk. Zo niet, dan is zij in feite een beetje vogelvrij toch, want voor haar gelden, als zekerheid naar verzekerden, de regels niet die voor andere verzekeraars wél gelden.

Op mijn derde vraag geeft u helaas evenmin antwoord. Ik had uw website uiteraard al gelezen, en de bewuste pagina ook. Maar daar staat niets beschreven over hoe de klachtenprocedure is ingericht. Een simpel telefoontje plegen, wat op de site staat, is dan natuurlijk niet wat ik bedoel als ik ter inleiding van mijn vraag speciaal op de richtlijnen voor klachtenbehandeling van het Verbond van Verzekeraars wijs. Daarom herhaal ik mijn vraag: bestaat er een officiele klachtenprocedure bij u en is daar iets van in een voorschrift te overleggen?

Op mijn zesde vraag geeft u ook geen echt antwoord. Ik vroeg u van welke bureaus ik een expert kan verwachten als het om een schade aan mijn huis gaat en bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
U zegt alleen dat u met vaste bureaus werkt, maar de vraag is dus met welke bureaus. Over contra-expertise heb ik u niets gevraagd.

Mijn zevende vraag beantwoordt u ook niet. Ik schreef zelf al dat Promovendum en Nat. Academic onder CAK vallen dus met uw herhaling gaat u niet op de vraag in. Mijn vraag was wat het verschil tussen de beide entiteiten is, nu het erop lijkt dat ze dezelfde producten aanbieden.

Ik hoop dat u iets meer aandacht wil geven aan de beantwoording van mijn vragen. Helaas heb ik met de halve en vage antwoorden niet de indruk dat u dat hebt gedaan, zo zult u begrijpen, ook al niet omdat u het over een klachtenperiode heeft in plaats van een klachtenprocedure.

Het moet mij van het hart dat ik van een verzekeringsmaatschappij voor hoger opgeleiden een wat betere kwaliteit verwachtte. Uit mijn vragen moet u toch kunnen opmaken dat ik die goed heb voorbereid.

Met hoogachting en groet,

Drs. R.H. Schröder
Dinxperlo
—————————————————————————
Beste heer Schröder,

Bedankt voor uw bericht.

Wij begrijpen dat het een en ander wellicht wat onduidelijk voor u is. Ik zou willen voorstellen om de onderstaande zaken telefonisch te bespreken. Uiteraard op het moment wanneer het u het beste uitkomt, zodat we uw vragen de juiste aandacht kunnen geven. Ik hoor graag op welk tijdstip en telefoonnummer u hiervoor het beste bent te bereiken.

Vriendelijke groet,

Dick D…. • Senior Verzekeringsadviseur
——————————————————————————
Geachte heer Doolaard,

In mijn eerste bericht schreef ik: ik stel het op prijs als u mij daarop per mail een duidelijk en gemotiveerd antwoord wil geven. Ik heb helaas negatieve ervaringen bij mij huidige verzekeringsmaatschappij, dus ik weet nu wat meer, door schade wijs geworden, op zaken letten.
Misschien vindt u het wat ongebruikelijk om dit soort vragen te krijgen, mogelijk juist bij uw doelgroep niet, maar ik heb op internet wat minder goede berichten over Promovendum gelezen en daarom wil ik graag van u een antwoord wat zwart op wit staat.

Ik ontvang dus graag uw reactie per mail, evenals uw eerste mail.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Drs. R.H. Schröder
Dinxperlo
—————————————————————————

Beste heer Schröder,

Bedankt voor uw bericht.

Vervelend om te horen van uw negatieve ervaring met uw huidige verzekeringsmaatschappij. Daarnaast begrijp ik uw wens om een reactie per mail te ontvangen, echter in verband met de veelzijdigheid van uw vragen kom ik graag eerst telefonisch met u in contact. Wanneer u hiervoor openstaat ontvang ik graag het tijdstip en telefoonnummer waarop u het beste te bereiken bent.

Vriendelijke groet,

Dick D….. • Senior Verzekeringsadviseur
Promovendum logo

——————————————————————————
Geachte heer Doolaard,

Zo langzamerhand begin ik mij te verbazen over de wijze waarop een maatschappij die zich nota bene richt op hoger opgeleiden, algemene vragen zoals de mijne (niet) beantwoordt.

Op de eerste plaats leest u de vragen niet of half en geeft u geen gericht antwoord op mijn vragen. En op de tweede plaats heb ik inmiddels tweemaal expliciet aangegeven dat ik gewoon een digitale reactie wil, maar desondanks wilt u telefonisch contact. Is dát de manier waarop Promovendum met de wensen van klanten omgaat?

Mijn vragen zijn niet ingewikkeld, en totaal niet veelzijdig, u kunt simpele antwoorden daarop geven. Als dit al te ingewikkeld voor u is, dan laten we het hierbij; dan weet ik tegelijk wat ‘hoger opgeleid’ bij Promovendum inhoudt en dat versterkt voor mij de berichten welke ik over uw maatschappij ben tegengekomen. Ik had wat moeite om het te geloven, maar zoals ik het nu meemaak lijkt me het niet ongeloofwaardig meer.

Mocht u nog aanleiding zien om mijn simpele vragen gewoon te beantwoorden, dan zie ik uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Drs. R.H. Schröder
Dinxperlo

————————————————————————————–
Beste heer Schröder,

Bedankt voor uw bericht.

Ik beantwoord graag uw vragen. Dit doe ik in eerste instantie graag telefonisch zodat ik uw vragen en de eventuele vragen die daarop volgen de juiste aandacht kan geven. Via deze weg kan ik u ook een duidelijk beeld geven van onze organisatie en de werkwijze die wij hanteren. Mocht u na dit gesprek nog behoefte hebben aan bevestiging per email kunnen wij deze verstrekken.

Mocht u hiervoor openstaan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,

Dick D….. • Senior Verzekeringsadviseur
Promovendum logo
———————————————————————————–

Geachte heer Doolaard,

Het blijft mij verbazen, beter gezegd: verbijsteren, dat een verzekeraar die nota bene hoger opgeleiden als doelgroep heeft, niet in staat is om gewoon berichten en verzoeken goed te lezen en daarop gericht te antwoorden, dan wel die zich willens en wetens niets van de wensen -om per mail te communiceren- van de klant aantrekt.

Ik ga u niet voor de vierde keer vragen of u gewoon de vragen per mail wilt beantwoorden, ik weet nu wel genoeg. De negatieve berichten op internet waren voor mij eerst wat ongeloofwaardig, maar uit de houding van uw maatschappij blijkt voor mij nu wel hoe zij met haar (toekomstige) klanten om wenst te gaan.

Dank u zeer voor uw tijd, ik zoek liever een verzekeraar die meer klantgericht is.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Drs. R.H. Schröder
Dinxperlo


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.