Vrije advocaatskeuze uitgebreid.


Geplaatst in: Nieuws | op 10 juni 2020 | nog geen reacties.


Als u een rechtsbijstandverzekering  heeft, dan kunt u nu ook een advocaat kiezen als het gaat om bemiddeling en bij buitengerechtelijke (administratieve) onderhandelingen. Dat staat in een arrest d.d. 14 mei 2020, van het Europese Hof van Justitie.

In een eerder arrest heeft het Hof zich al uit over de reikwijdte van het begrip ‘administratieve procedure’ uitgesproken. In de zaak die het nu betreft – naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof – heeft het Europese Hof (meer) duidelijkheid gegeven over het begrip ‘gerechtelijke procedure’.

Het Hof overwoog dat onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van Richtlijn 2009/138 moet geacht worden te vallen “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure, aldus het Hof.

Het begrip „gerechtelijke procedure” ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan.

Het arrest vindt u hier . Het betekent voor verzekerden dat zij nu sneller van een externe advocaat gebruik kunnen maken en niet meer gedwongen kunnen worden uitsluitend van de diensten van de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar gebruik te maken als er nog geen procedure is aangevangen. Ook de voorbereidingen daartoe vallen onder buitengerechtelijke handelingen.


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.