Gedragscode op wc-papier…..


Geplaatst in: Column | op 21 mei 2013 | 1 reactie.


De Geschillencommissie van het Kifid heeft onlangs uitgesproken dat verzekeraar Nationale Nederlanden onrechtmatig kosten heeft ingehouden bij een klant met een beleggingsverzekering. Deze kosten en het misgelopen rendement op die kosten moet Nationale Nederlanden terugbetalen aan de klant. Door deze uitspraak bestaat de mogelijkheid dat het totale bedrag wat men aan klanten moet gaan terugbetalen, kan oplopen tot 2,5 miljard. Het is namelijk een groot aantal verzekerden dat met de woekerpolis is gedupeerd!

Het is interessant om na te gaan hoeveel ellende en hobbels de gedupeerde in deze zaak heeft moeten meemaken, uitsluitend vanwege de ‘klantgerichte’ houding van de verzekeraar.

Eerst zijn hem onredelijk hoge kosten door de neus geboord en de verzekeraar heeft, na hierop te zijn gewezen,  geweigerd om geld terug te betalen. Na herhaalde brieven en weigeringen over en weer komt de zaak bij de Ombudsman terecht. Dat leidde niet tot een oplossing, dus vervolgens moet de klager naar de Geschillencommissie.

Dit lijken zo op het eerste lezen wat formele hobbels, maar het tegendeel is waar. Het deponeren en formuleren van een klacht is een behoorlijk karwei en vergt veel tijd en energie; vooral negatieve energie.

In de Gedragscode Verzekeraars staat dat de basis daarvan wordt gevormd door drie kernwaarden: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. Er staat letterlijk:

Verzekeraars bieden zekerheid. De zekerheid waar wij voor staan, maakt dat klanten weten waar ze aan toe zijn. Zekerheid betekent: een­ voud, duidelijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en deskundigheid. Dat geeft rust, bescherming, veiligheid en zelfvertrouwen. Zo benadrukken wij dat onze klanten erop mogen vertrouwen dat wij hen de zekerheid bieden die ze mogen ver­wachten. Wij zorgen voor de zekerheid waaraan de behoefte in een steeds complexere en dynami­ scher samenleving groeit. Daarmee zijn verzeke­ ringen een basisvoorwaarde voor een welva­ rende, stabiele samenleving. Zekerheid bieden betekent dat onze dienstverlening en producten zoveel mogelijk aansluiten op de verwachtingen van de klant.

Verzekeraars maken mogelijk. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat klanten, en daarmee de samenleving, verder komen. Wij brengen risico’s van onze klanten terug tot een voor hen accep­tabel niveau. Dat geeft mensen het vertrouwen nieuwe stappen te zetten in het leven.

Verzekeraars zijn maatschappelijk betrokken. Wij staan midden in de samenleving, naast onze klanten. Met een open oog voor de samenleving waar onze klanten deel van uitmaken. Maar ons engagement gaat verder dan maatschappelijk ver­antwoord ondernemen. Wij tonen oprechte betrokkenheid door in te spelen op actuele kwes­ties. Maatschappelijk betrokken zijn betekent dat verzekeraars goed luisteren en passende antwoorden geven.

Als je het bovenstaande leest geloof je je ogen niet, maar iedereen kan de Gedragscode Verzekeraars op Google vinden en zichzelf overtuigen. Er staat ook nog iets over de juiste naleving in, want de ondertekening van de Gedragscode is niet vrijblijvend: verzekeraars zullen zich naar de geest van de gedrags­code gedragen en zijn daarop aanspreekbaar. Bij niet ­naleving kan het Verbond van Verzekeraars passende maatregelen treffen. Wij houden de goede naam van de branche in stand.

Eén ding is inmiddels wél duidelijk: als het gaat om de woekerpolissen is Gedragscode Verzekeraars is een papiertje wat bij sommige verzekeraars op het toilet hangt. Al jaren…..

 


Volgende bericht » »

Reacties

  1. Waarheidvinder

    Let goed op de passage “Bij niet naleving – kan – het Verbond van Verzekeraars passende maatregelen nemen”! Inderdaad zij kunnen maatregelen nemen! Uit de gevonden waarheid blijkt dat zij dat dus niet doen! Het verkopen van woeker verzekeringen door Univé voor een mogelijk schade object welke hun ook bekend feitelijk was verworven als bouwkavels met daar op door de koper te slopen krotten was mij in een persoonlijk bezoek aan een kantoor van Univé kundig geadviseerd hier voor verzekeringen te moeten afsluiten ter hoogte van het dubbele van de waarde van het aangekochte bouwperceel! Op een – 0 – risico adres!
    Ik had daar mijn twijfels over en vroeg de verkoper van vereniging zonder wrinst oog merk waar voor deze financiële producten zouden moeten dienen? Verkoper van dus ook – mijn – vereniging trok toen alle registers los om mij te overtuigen van het moeten afsluiten van de verzekeringen, hij kwam met het voor beeld auto verzekeringen! Immers zo was zijn stelling deze voertuigen moesten toch ook altijd voor de nieuwwaarde worden verzekerd! En zo moest dat dus ook met mijn verzekeringen, nieuw waarde voor sloop panden???
    Hij verweerde ook nog dat – je maar beter goed verzekerd kon zijn – inderdaad ja.
    Het verbond van verzekeraars met hun zelf regulering KiFiD hadden voor zulke zwendel producten, woeker polissen ook – passende – maatregelen kunnen treffen! Inderdaad dat hadden zij kunnen doen, zij bevonden kennelijk niets bijzonders aan deze verkochte verzekeringsproducten en stuurden mij zonder ingrijpen en het nemen van gepaste maatregelen terug naar het adres van Univé! En daar mee is dan de kous netjes afgewerkt, of toch niet zo netjes? En past de proza van de gedragscode inderdaad beter op wc papier?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.