Verzekeraarsfraude


Geplaatst in: Column | op 3 augustus 2020 | nog geen reacties.Verzekeraars hebben programma’s en protocollen ontwikkeld om fraude tegen te gaan. Dat is een goede zaak, want als een consument de kluit belazert is hij verkeerd bezig, zo simpel is dat.

Bij een schade moet je geen zaken (al of niet dubbel) willen claimen die niet beschadigd zijn of die niet zijn gestolen. En met opzet schade veroorzaken is totaal ontoelaatbaar, daarover geen enkel discussiepunt. Aangezien mensen helaas niet allemaal even eerlijk zijn en de realiteit aantoont dat verzekeringscriminaliteit toeneemt, is het noodzakelijk dat verzekeraars er alles aan doen om fraude te voorkomen en dat men daar krachtig tegen optreedt .

Maar hoe zit het omgekeerd? Als de verzekeraar de verzekerde belazert? Als de verzekeraar tegen beter weten in een claim afwijst die eigenlijk gewoon gehonoreerd had moeten worden? Of als de verzekeraar de schadetoedracht op papier manipuleert waardoor de oorzaak ineens geen verzekerd evenement meer is? Of als de verzekeraar met dure bewoordingen zegt dat een diefstal niet is aangetoond terwijl de feiten dat glashard tegenspreken? Of als de verzekeraar zijn eigen polisvoorwaarden willens en wetens verkeerd interpreteert?

Het aantal gevallen waarbij er van het voorgaande sprake is, is het laatste jaar behoorlijk toegenomen, of beter gezegd: steeds vaker komen er bij onze verzekeringshelpdesk kwesties voorbij waarbij er geen sprake meer is van een foutje of van miscommunicatie, maar waarbij de verzekeraar bewust de boel bedriegt! Er bestaat verzekeringsfraude, maar verzekeraarsfraude komt dus óók voor!

Wat kan de consument dan doen? En – eigenlijk erger nog –  wat moet je als consument als je in je onwetendheid denkt dat de verzekeraar het wel bij het rechte eind zal hebben? Dát zijn immers juist de gevallen waarbij de consument het erbij laat zitten. Hij denkt dat hij correct is behandeld dus hij onderneemt geen stappen meer. Hoeveel en hoe vaak deze situatie in de praktijk voorkomt is uiteraard niet na te gaan. Niemand zal dit immers melden? Ook dát weten verzekeraars. Die kennen immers als geen ander het gedrag van consumenten. 

Verzekeraars weten bijvoorbeeld ook, dat als zij maar lang genoeg in een onterecht standpunt volharden, de consument die recht zoekt zijn recht vaak niet krijgt vanwege een gebrek aan geld. Om je recht te krijgen moet je soms immers een lange -financiële- adem hebben.

Het is een open deur om te stellen dat de consument zich steeds bewuster wordt van de mogelijkheden en de impact van het internet en dat hij daardoor beter in staat is om zijn positie ten opzichte van een machtige verzekeraar te versterken. Dat zal er met zekerheid toe leiden dat de verhouding tussen de verzekerde en de verzekeraar zal veranderen.  Steeds meer digitale informatie komt sneller aan het licht, google helpt enorm en ook ons -unieke- meldpunt mag aan deze ontwikkeling een bijdrage leveren. 

Het is zonneklaar dat het internet (waaronder de social media) en de tijd daarbij hun werk zullen doen zonder dat verzekeraars daarop grip hebben. Door de social media zijn immers hele regeringen omver geworpen, ook al hebben die decennia lang op die plek gezeten. 


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.