Bij schade leer je je verzekeraar pas kennen!


Geplaatst in: Klachten | op 28 juni 2019 | 1 reactie.


Parafrase terzake een interview met directievoorzitter van Interpolis -mevrouw Chantal Vergouw- op het AMweb, een digitaal magazine voor de verzekeringsbranche.

Nou ja, interview is een groot woord, daarvoor zijn de reacties van mevrouw Vergouw te gekleurd en te commercieeel getint. Zij mag in de bewuste publicatie wel empathie en hulpvaardigheid uitstralen want daar wordt ze immers voor betaald, maar de realiteit van het beleid van haar schadebedrijf is grimmiger en bepaald niet gericht op het belang van de klant.

Onder directie van de ‘klantgerichte’ Chantal heeft Interpolis namelijk al haar polisvoorwaarden op een sluwe wijze nu zó gemanipuleerd dat Interpolis nu zelf kan bepalen welk schadebedrag zij verzekerden gaat vergoeden. De voorwaarden sluiten namelijk de echt onafhankelijke contra-experts uit en verzekerden kunnen nu uitsluitend nog kiezen uit experts die bij het Nivre zijn aangesloten. Het KOMPLEET door verzekeraars geregisseerde Nivre, in welks bestuur nota bene Achmea-mensen zitting hebben. 

Goed beschouwd is het halleluja-verhaal van Chantal niets anders als een suggestieve maar haaks op de praktijk staande lofzang over hoe een verzekeraar zou moeten handelen. 

Dat moet u misschien nog een keer lezen. Staat hier nou dat Interpolis -om haar verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst na te komen- zélf mag uitmaken wie zij (bij een meningsverschil over het schadebedrag) tegenover haar krijgt en wie de klant bij een schadekwestie dan dus dient te kiezen als eigen expert? 

Zoals bijvoorbeeld bij een rechtszaak, dat een verzekeraar dan het recht zou hebben om de verzekerde voor te schrijven welke advocaat hij dient te kiezen?  Ja dus!

Maar daar zal de rechter of anders de Rabobank toch wel tegen protesteren? Zal de “klantgerichte Rabobank in zo’n geval de gedupeerden niet te hulp schieten als deze met een onjuist schadebedrag worden afgescheept? 

De rechter doet dat inderdaad! Interpolis is al een aantal malen op de vingers getikt: clausules in de polisvoorwaarden van Interpolis die het recht op vrije contra-expertise beperken zijn ONWETTIG en dus VERBODEN. Zélfs in de reglementen van het Nivre staat dat een verzekeraar en diens expert “zich dient te onthouden van elke handeling die het recht op contra expertise kan schaden”!

Bepalingen waarin Interpolis de deskundigheid en de integriteit van vrije experts betwist en daarom hun kosten niet hoeft te vergoeden, wijst de rechter af als onjuist. Laten we eerlijk zijn, zelfs een leek kan dat snappen! 

Maar het Interpolis van Chantal Vergouw heeft al jaren maling aan de rechterlijke correcties en zij negeert dit alles schijnheilig, waardoor haar uitspraak “wij geven de verzekerde liever een hengel dan een vis“, een cynische en wrange lading krijgt.

Interpolis meent ondanks alles dat het háár toekomt om in algemene en uitsluitende zin over de deskundigheid en integriteit van niet aangesloten contra experts te oordelen, en die nota bene inferieur te achten aan die van haar eigen medewerkers of die van de door haar ingeschakelde paladijnen.

Tenslotte de Rabo-bank, die veel lof toegezongen krijgt in het interview, maar die in werkelijkheid hopeloos tekort schiet en geen notie heeft van echte -en wettelijke!- zorplicht. Op de website rechtspraak.nl staat het bol van vonnissen waarbij de Rabobank als nalatige adviseur wordt afgeschilderd, het is een jammerlijke kneuzenkermis daar. Mocht u via hen verzekerd zijn en u heeft een probleem met Interpolis, dan hoeft u op de Rabobank niet te rekenen, dat is openbaar beleid! De consument weet niet dat Achmea voor 30% eigendom is van Rabobank….

Ik verwijt de slang niet dat hij giftanden heeft, ik verwijt een wolf wél dat hij schaapskleren aantrekt!

Een onafhankelijk deskundige


Volgende bericht » »

Reacties

  1. Eric Horssius

    Mevrouw Vergouwl d’r ethische normen, dienen louter om te verhullen dat Interpolis zich nog slechts kan verschuilen aan esthetische normen en retorische cosmetica. Ik durf te wedden dat dit interview is “gespind” door de Public Relations afdeling van Interpolis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.