liegen alsof het gedrukt staat


Geplaatst in: Klachten | op 2 december 2019 | nog geen reacties.


Bij het afleveren van mijn nieuwe wasmachine is er schade aan mijn vloerbedekking ontstaan. Omdat de veroorzaker, of liever gezegd, diens aansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet geheel wilde betalen heb ik mijn rechtsbijstandverzekeraar DAS ingeschakeld.

Die gaf meteen al aan dat het geen haalbare zaak was, ze zouden het dossier sluiten, wat voor mij behoorlijk onbevredigend was. Ik heb toen de Schadecoach om advies gevraagd. Die adviseerde om het niet te accepteren en om DAS te vragen om het dossier te heropenen.

Na een enkel briefje richting tegenpartij te hebben gestuurd wilde DAS toch verder niets meer voor mij doen omdat volgens hen de zaak geen slagingskans zou hebben. Opnieuw de zaak aan Schadecoach voorgelegd, die me adviseerde een beroep te doen op de geschillenregeling in de polisvoorwaarden: een onafhankelijke advocaat beoordeelt dan of de zaak inderdaad haalbaar is of niet.

Vervolgens krijg ik een brief van DAS terug dat er geen situatie is waarin van een beroep op de geschillenregeling sprake is. Toen opnieuw Schadecoach gevraagd en die schreef me een keurig voorbeeld wat ik aan DAS kon doorsturen.

Dat hielp, want DAS ging ineens toch akkoord met een second opinion van een andere advocaat. Diens oordeel was positief, terwijl DAS me nota bene diverse malen had gezegd dat de zaak niet haalbaar was.

Uiteindelijk wilde DAS het niet tot een procedure laten komen, want volgens de polisvoorwaarden mogen zij het belang afkopen en mij dat bedrag uitkeren, als dat goedkoper is dan als er een rechtszaak moet worden begonnen. Het ging om een dikke 1100 euro.

Maar ze wilden me wél € 250,00 eigen risico laten betalen, omdat ik had geschreven dat, als het een rechtszaak zou worden, ik dan graag een externe advocaat wilde kiezen, in plaats van rechtshulp vanuit DAS.

Maar de polisvoorwaarden zeggen dat eigen risico geldt als het écht tot een procedure komt, en in dit geval kwam het tot afkoop. Geen sprake van een procedure dus. Gelukkig heeft Schadecoach me daarop gewezen, want als leek was ik daar ingestonken en ik had gewoon die 250 euro eigen risico geaccepteerd.

Ik ben dus door DAS drie keer bij de poot genomen: eerst al omdat mijn dossier zogenaamd niet haalbaar was, vervolgens kon ik zogenaamd geen beroep op de geschillenregeling doen en ze hebben me óók onterecht 250 euro eigen risico in rekening willen brengen.

En daar blijft het niet bij, het wordt nóg erger. Aan het eind van de afwikkeling kreeg ik natuurlijk de kosten van Schadecoach gedeclareerd: kosten ter verkrijging van recht, de zogeheten buitengerechtelijke kosten.

Dat is in feite al een belachelijke situatie: je sluit een rechtsbijstandverzekering af om juridische bijstand te krijgen, en je eigen rechtsbijstandverzekeraar probeert vervolgens van alles om je met een kluitje in het riet te sturen, zodat ze niets hoeven doen. En dáárvoor moet je van ellende een specialist inhuren, enkel om ervoor te zorgen dat DAS gewoon doet wat je van een rechtsbijstandverzekeraar verlangt, want anders gebeurt dat niet.

De directie van DAS heeft op een klacht gereageerd met de woorden: DAS heeft correct volgens de polisvoorwaarden gehandeld, er is geen grondslag voor buitengerechtelijk kosten. Wij delen uw standpunt niet dat de verzekerde zonder schadecoach met lege handen zou hebben gestaan.

Ik vind het een schandelijke vertoning dat zwart op wit uit het dossier blijkt dat DAS me nota bene drie keer afscheept, en daarna erover liegt door te stellen dat uit niets in het dossier blijkt dat DAS niet correct zou hebben gehandeld. Liegen alsof het gedrukt staat, en we gaan weer fijn over tot het bedriegen van de volgende klant. Terwijl er wél schijnheilig geschreven wordt: het spijt ons dat u ontevreden bent, dat kan natuurlijk nooit onze bedoeling zijn.

DAS zou zich de ogen uit het hoofd moeten schamen, en dat klemt temeer nu op deze website al meer kwalijke praktijken van DAS worden genoemd. Het lijkt dus een soort afscheepbeleid te zijn wat men daar voert, over de rug van de klant. Ik vind het een stuitende. vertoning, pas op voor DAS!

W. Elgersma – AmsterdamVolgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.