Achmea komt eigengestelde (Nivre) eisen zélf niet na


Geplaatst in: Nieuws | op 5 december 2018 | nog geen reacties.


De laatste tijd is er (zie de voorgaande berichten) in de branche de nodige ophef ontstaan over het feit dat Achmea eisen stelt aan schade-experts; deze zouden moeten zijn aangesloten bij het Nivre, anders zou Achmea deze experts niet meer erkennen. De argumentatie van Achmea luidde dat het Nivre de garantie geeft dat er sprake is van integere, vakkundige en betrouwbare experts, en dat is immers in het belang van de klant. Het Nivre afficheert zich met gelijke bewoordingen op haar website: alle experts zijn integer en houden zich aan de reglementen en gedragscodes.

Deze week is door de rechter vastgesteld dat Achmea die eisen niet mag stellen, omdat zij daarmee de rechten van de verzekerde aantast in het leveren van bewijs. Helemaal niet in het belang van de klant dus!

Echter inmiddels is ons uit dossiers die wij onder ogen kregen gebleken dat Achmea zélf haar eigen eisen niet nakomt. Bij een nog lopende afwikkeling van een inbraakschade wordt door Achmea een loondienst-expert (hoezo onpartijdig?) ingeschakeld die niet bij het Nivre is ingeschreven. En omdat het Nivre als eis stelt dat haar experts minimaal drie jaar ervaring moeten hebben voordat zij überhaupt kunnen worden ingeschreven, kan Achmea als zij haar eigen polisvoorwaarden tenminste serieus neemt, de bewuste expert de eerstkomende twee jaar niet meer zelfstandig schades laten behandelen; de betreffende expert is net een jaar als expert werkzaam en zal dus nog twee jaar niet bij het Nivre kunnen worden ingeschreven.

In een ander dossier van Achmea (Inshared) is een expert van Dekra ingeschakeld, maar ook die heeft geen inschrijving bij het Nivre. Uit het bewuste dossier blijkt dat over die inschrijving glashard wordt gelogen door nota bene een (inmiddels niet meer voor de klant werkende) Nivre-expert, die aan de klant -met de Dekra expert in CC- schrijft dat zowel hij als de expert van Dekra bij het Nivre ingeschreven zijn en dat die inschrijving garant staat voor kwaliteit en deskundigheid.

Als dan herhaaldelijk en indringend -door de nieuwe belangenbehartiger van- de verzekerde bij de Dekra expert wordt doorgevraagd, komt het hoge woord eruit: hij is geen Nivre-expert! Vrijwel tegelijkertijd stuurt Achmea Inshared de belangenbehartiger via haar huisadvocaat een mail met de mededeling dat Inshared de expertkosten niet vergoedt als de expert geen Nivre inschrijving heeft…

In weer een ander -eveneens nog lopend- dossier (bij Univé) lijkt een andere Nivre-expert -die zich als ‘senior’ expert presenteert- het ook al niet zo nauw met de waarheid te nemen. Hij is er kennelijk over ontstemd dat hij niet alleen heeft mogen beslissen wie er in een akte van benoeming (experts) als derde expert zal worden genoemd, en hij schrijft aan de contra-expert:
“bijgaand de actes van benoeming. Ik maak hierbij de aantekening, dat deze wijze van benoeming bij hoge uitzondering tot stand is gekomen en dat dit zeker geen wetmatigheid is bij eventueel komende zaken. Van precedentwerking kan derhalve geen sprake zijn.

Als de contra-expert, verbaasd over deze arrogante en nog nooit eerder vertoonde benadering, dan vraagt om opheldering over deze ‘aantekening’ en de senior-expert verzoekt aan te geven waar dan precies beschreven staat wat zo stellig wordt beweerd, laat de senior-expert niets meer van zich horen, ook niet als er voor de vierde keer op rij wordt gevraagd om aan te tonen waar die ‘regels’ vandaan komen. Ondanks dat in Gedragscodes en Nivre- Reglementen staat dat een expert geen dingen mag beweren waarvan hij weet (of behoort te weten) dat die niet waar zijn, is er geen enkel inhoudelijk antwoord van de expert meer gekomen, terwijl een senior expert toch zou horen te weten hoe het werkt. Wél een uitnodiging van de directeur van het betreffende expertisebureau (Lengkeek) om een kop koffie te komen drinken en van gedachten te wisselen….

Klaarblijkelijk is een inschrijving bij het Nivre toch niet zo’n geweldige garantie voor kwaliteit en integriteit als deze organisatie -die aan de leiband van verzekeraars loopt- wil doen geloven!


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.