Lijst schadevoorbeelden waarbij de expert van de verzekering een te laag bedrag vaststelde of de schade werd afgewezen.


Geplaatst in: Nieuws | op 29 september 2019 | 1 reactie.


Deze lijst werd reeds in 2012 op deze website gepubliceerd maar is geheel onderaan -vanaf punt 99- geactualiseerd.

Onderstaande voorbeelden betreffen schadegevallen waarbij de verzekeringsexpert in het nadeel van de verzekerde een te laag schadebedrag heeft vastgesteld of waarbij de schade als gevolg van de expertise van de verzekeringsexpert aanvankelijk is afgewezen en waarbij dit bedrag eerst na tussenkomst van een schadecoach/contra-expert  werd herzien en alsnog werd uitgekeerd. Als alle contra-experts in Nederland hun schadegevallen van de afgelopen jaren op deze website zouden melden zou het aantal voorbeelden vanzelfsprekend drastisch toenemen. De onderstaande lijst is jarenlang niet bijgehouden, want andere bureaus melden uit privacy-overwegingen geen schadekwesties op deze site. De gevallen betreffen dus slechts een fractie op het totaal.

1) Schade uit 2010, soort schade: bootschade, Verzekerde: Bra….  deze heeft een motorschip dat lekkage in de machinekamer krijgt na lekkage via de schroefas. Expert van verzekeraar wijst af en zegt dat het een constructiefout is. Contra expert toont aan dat het komt door een ondeskundig gemonteerd lager komt (eigen gebrek) maar verzekeraar volhardt. Uiteindelijk komt zaak voor de rechter die schade wel toewijst.

2) Schadedatum: 2011 Verzekeraar Univé, Verzekerde: Boom…, Soort schade: autodiefstal. Verzekeraar vertrouwt het niet en schakelt eigen expertisebureau in. Dat beschuldigt de gedupeerde verzekerde van fraude, omkatting, oplichting en signaleert client bij FISH. Bovendien doet Unive aangifte bij de politie wegens oplichting en fraude. Na interventie schadecoachis binnen drie weken is duidelijk dat verzekeraar alles compleet heeft gesuggereerd. Direct wordt schade uitgekeerd, aangifte ingetrokken, extra kosten vergoed.

3) Schade uit eind 2011, Verzekeraar Univé, soort schade: vochtschade, Verzekerde: Boom…Vanwege de extreme regen eind augustus 2010 staat de tuin rond het huis een drietal dagen onder water. Dit water komt het huis binnen via muren, spouw en drempels. Gevolg: vloeren nat, trekt op in muren en in keuken. Expert van verzekeraar schat schade na 5 minuten onderzoek op 20.000 euro, maar wijst af op grond van optrekkend grondwater. Maar dit was helemaal geen water wat uit de grond kwam. Na interventie schadecoach wordt uiteindelijk  een kleine 140.000 euro uitgekeerd.

4) Schade uit 2011, Soort schade: diefstalschade, Verzekeraar BSB (volmacht), verzekerde: Klom… Bij inbraak wordt de klant door verzekeringsexpert medegedeeld dat er sprake zou zijn van verzwijging. Dat zou niet zijn opgegeven bij het aangaan van de polis. Na interventie schadecoach wordt gewoon uitgekeerd.

5) Schadedatum december 2011 Soort schade: scooterdiefstal.  Verzekeraar Unigarant, verzekerde: Hemmi…. Gestolen scooter werd niet uitgekeerd omdat er vermoeden van fraude was. Bij interventie schadecoach wordt schade direct uitbetaald, helemaal geen sprake van fraude. Verzekeraar had zélf geblunderd en de scooter dubbel verzekerd.

6) Afwikkelingsdatum: maart 2012. Soort schade: bootschade, gezonken met kapotte standpijp. Verzekeraar:  Unigarant. Verzekerde: van B…Schade 41 mille. verzekeringsexpert wijst de schade gewoon af maar is nalatig en onzorgvuldig bij expertise. Uiteindelijk wordt onder coulance (dus niet onder dekking van de polis) gedeeltelijk betaald.

7)  Schadedatum juni 2011. Soort schade: inbraakschade. Verzekeraar: National Academic. Verzekerde: J. Heyni…Bij inbraak in studentenwoning wordt verzekerde door expert eerst volledig afgewezen, na interventie schadecoach volgt gedeeltelijke vergoeding.

8 ) Schadedatum maart 2012 Soort schade: waterschade. Verzekeraar Interpolis Verzekerde T. van De… Waterschade wordt door expert eerst afgewezen tegen vergoeding van 500 euro. Na interventie van schadecoach wordt schade van 2200 euro geheel uitgekeerd

9) Schadedatum januari 2012 Verzekerde :Van Ba….  Soort schade: Bootschade waarbij sleepkosten welke eerst voor eigen rekening zouden komen. Verzekeraar: Datacombinatie. Na interventie schadecoachwerden deze kosten (€ 2.082) alsnog betaald.

10) Schade 2011. Verzekerde: Gann… Soort schade: Inbraakschade  van 30 mille. Verzekeraar ASR:  Het in geschakelde expertisebureau meldt al meteen dat er sprake is van fraude. De zaak duurt 8 maanden. Na interventie schadecoach wordt alsnog vergoed, zij het niet aan de gedupeerde, omdat die intussen in de schuldsanering is beland.

11) Soort schade: Inbraakschade  uit februari 2012 waarbij onderzoeksbureau wordt ingeschakeld.Verzekeraar: Allianz, Verzekerde Lang… Verzekerde hoort vijf maanden helemaal niets, maar verzekeraar schakelt wél onderzoeksbureau in. Gaandeweg bleek dat onderzoeker negatief zou gaan rapporteren en de schade zou dus worden afgewezen. Na inschakeling schadecoach wordt de schade  vergoed.

12) Verzekerde: Kro…. afwikkelings-datum juni 2012 Soort schade: Schade door bouwwerkzaamheden waarbij de verzekeringsexpert zegt dat schade door trillingen niet worden vergoed. Na interventie schadecoach wordt € 2.500,00  uitgekeerd.

13)   Schadedatum:  27-10-2002  Soort schade:stormschade opstal  Verzekeraar:  Hoogehuys Verzekerde:    Hr. Ir. J.H. Tj… Dekking verzekeringspolis: Ja  Door expert vastgestelde schade: €4.037,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 5.145,56 Betaald door verzekeraar € 4.256,00

14) schadedatum: 18-01-2007  Soort schade:  waterschade opstal  Verzekeraar:    FBTO  Verzekerde: Hr. A. van Do…. Dekking verzekeringspolis:    Ja (in eerste instantie geen dekking) Door expert vastgestelde schade: nihil – geen dekking   Door contra-expert vastgestelde schade:    € 9.872,00 Betaald door verzekeraar  € 9.872,00

15) schadedatum: 01-09-2007   Soort schade: schade opstal (aansprakelijkheid) Verzekeraar: Via DAS rechtsbijstand   Verzekerde:    Mw. S.V. Moo….Dekking verzekeringspolis/veroorzaker:    Ja  Door verzekeringsexpert vastgestelde schade: € 2.986,90 Door contra-expert vastgestelde schade: € 6.095,96 Betaald door verzekeraar € 6.095,96

16)  schadedeatum:  23-06-2007   Soort schade: brandschade opstal Verzekeraar: De Goudse Verzekerde: Mw. S.V. Moo…. Dekking verzekeringspolis    Ja  Verzekeraar hanteerde niet juiste indexcijfer uitkering onterecht gekort – aanvullend uitgekeerd door hulp schadecoach ca.€ 3.000,00

17) schadedeatum:   26-12-2008  Soort schade: brandschade opstal  Verzekeraar: Van de Roest Assuradeuren Verzekerde: Mw. A. Ba….-Co… Dekking verzekeringspolis: Ja  Door expert vastgestelde schade: € 51.300,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 87.110,00 Betaald door verzekeraar € 79.725,00

18) schadedatum:  2-1-2010   Soort schade: waterschade opstal/inboedel  Verzekeraar: ABN AMRO Verzekerde: S. Ja….Dekking verzekeringspolis   Ja (in eerste instantie geen dekking)  Door verzekeringsexpert vastgestelde schade:   nihil – geen dekking  Door contra-expert vastgestelde schade: € 5.172,00 Betaald door verzekeraar   € 4.519,00

19)  schadedatum:   27-3-2010  Soort schade:  aanrijdings-schade hek opstal  Verzekeraar:  De Goudse Verzekerde: VvE Groe…. Dekking verzekeringspolis   Ja Door verzekeringsexpert vastgestelde schade: € 3.994,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 7.209,00  Betaald door verzekeraar € 7.209,00

20) schadedatum:  25-1-2010   Soort schade:   waterschade opstal Verzekeraar: Interpolis Verzekerde:   Hr. G. Gur…. Dekking verzekeringspolis   Ja Door verzekeringsexpert vastgestelde schade: € 2.104,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 6.745,61 Betaald door verzekeraar € 2.850,00

21)  schadedatum: 30-5-2010  Soort schade: brandschade opstal Verzekeraar:   ASR verzekeringen Verzekerde:   Hr. B. Fak…. Dekking verzekeringspolis   Ja  Door expert vastgestelde schade: € 11.770,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 22.959,00 Betaald door verzekeraar € 12.345,00

22)  schadedatum:   24-7-2010  Soort schade: waterschade opstal Verzekeraar:   ASR verzekeringen Verzekerde: Eetcafe ….Dekking verzekeringspolis   Ja  Door verzekeringsexpert vastgestelde schade: € 3.300,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 7.222,00 Betaald door verzekeraar € 7.222,00

23)  schadedatum: 15-1-2011  Soort schade:  waterschade opstal  Verzekeraar: FBTO Verzekerde:   Hr. B. Ly…. Dekking verzekeringspolis   Ja Door verzekeringsexpert vastgestelde schade:   ca. € 10.000 Door contra-expert vastgestelde schade:   € 12.541,44 Betaald door verzekeraar   € 12.320,4424)  schadedatum:  23-3-2011  Soort schade:   waterschade opstal Verzekeraar:   Clemens Financiel Advies Verzekerde:   Mw. E. Elk….  Dekking verzekeringspolis Ja  Door verzekeringsexpert vastgestelde schade:   ca. € 2.250  Door contra-expert vastgestelde schade:   € 5.820,50  Betaald door verzekeraar € 5.820,50

 25) schadedatum: 14-3-2011  Soort schade: waterschade opstal Verzekeraar: RVS verzekeringen Verzekerde: Hr. J.I.M. Pe….  Dekking verzekeringspolis Ja (in eerste instantie geen dekking) Door expert vastgestelde schade: € 4.500,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 19.674,00 Betaald door verzekeraar € 16.824,59

 26) schadedatum: 13-10-2011 Soort schade:   diefstalschade motorfiets  Verzekeraar: Polis Direct Verzekerde:   Hr. L. Min…. Dekking verzekeringspolis   ja  Door verzekeringsexpert vastgestelde schade: € 5.750,00 Door contra-expert vastgestelde schade: € 7.917,50 Betaald door verzekeraar €  6.500,0027) schadedatum:  27-10-2011  Soort schade: brandschade opstal  Verzekeraar: Interpolis Verzekerde:   Hr. R. Ve… Dekking verzekeringspolis   ja Door verzekeringsexpert vastgestelde schade: € 19.331,55 Door contra-expert vastgestelde schade: € 84.840,00 Betaald door verzekeraar € 44.000,00

28) Datum: 2004  Soort schade: brandschade, Verzekeraar: Nationale Nederlanden; Verzekerde: Vis…Dekking op de polis: Ja; Door verzekeringsexpert vastgesteld  schadebedrag € 0,00  Door contra expert vastgesteld  70.000 euro;  Uiteindelijk uitbetaald  69.500 euro.   Probleemstelling: de expert heeft niets gedaan om de schade te verminderen en de verzekerde ander onderdak te verschaffen Eerst na circa 6 weken werd de contra-expert ingeschakeld en er was intussen niets gedaan door verzekeraar, ook geen voorschot echt helemaal niets!

29) Datum; 2004  Soort schade blikseminslag; Verzekeraar; Reaal; Verzekerde: vd Haa… Dekking op de polis  ja; Door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag € 1.500,00 Door contra expert vastgesteld bedrag  € 3.200,00  Uiteindelijk betaald  door verzekeraar € 2.900,00 Probleem: verzekerde werd niet serieus genomen door verzekeringsexpert

30)  Datum:  2005  Soort schade: water over laminaat  Verzekeraar Axa; Verzekerde: de Win…Dekking op de polis: ja;  Door verzekeringsexpert vastgesteld  bedrag: 500 euro en gedeeltelijk vervangen; Door contra expert vastgesteld:  2.750,00 euro; Uiteindelijk schadebedrag door verzekeraar betaald: 2.750,00 euro; Probleem: gedeeltelijk of volledig vervangen.

31) Schadedatum 2006;  Soort schade; aanrijding; Verzekeraar niet nader te noemen, Verzekerde niet nader te noemen, Dekking op de polis; ja Door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag 2.200 euro; Door contra expert vastgesteld  4.400 euro; Uiteindelijk schadebedrag  wat door verzekeraar werd betaald: 4.400 euro. Probleem: Hier was een paard aangereden en verzekeringsexpert wilde -geheel onterecht- dat hier maar 50% betaald zou  worden omdat het paard ook energie had bij het ontstaan van het ongeval.

32) Schadedatum 1992; Soort schade:  levering goederen; Verzekeraar rechtsbijstand Achmea; verzekerde; van Ude…Dekking op de polis: ja. Door verz.-expert vastgesteld  schadebedrag: nihil.  Door contra expert vastgesteld schadebedrag: 4.500 gulden  Uiteindelijk betaald schadebedrag: 4.250 gulden. Probleem : Foutief bankstel geleverd, verzekeringsexpert wenste dit niet te zien.

33) Schadedatum: 2006  Soort schade: avp; Verzekeraar: ASR, Verzekerde: van Oo…. Dekking op de polis: ja; Door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag: 150 euro. Door contra-expert vastgesteld bedrag750 euro. Uiteindelijk schadebedrag door ASR betaald: 750 euro. Probleem: verzekeringsexpert meldde dat de gedupeerde de schade maar zelf moest herstellen.

34) Schadedatum: 2010; soort schade: avp, verzekeraar: Interpolis, verzekerde: van Waal…. dekking op de polis: ja; Door verzekeringsexpert vastgesteld  schadebedrag: 250 euro. Door contra expert vastgesteld schadebedrag: 600 euro. Uiteindelijk schadebedrag  door Interpolis betaald: 600 euro. Probleem: verzekeringsexpert meldde dat de gedupeerde de schade maar zelf moest herstellen.

35) Schadedatum  2011; soort schade:  brandschade; verzekeraar: volmacht van Quintes, verzekerde: van Ud…. dekking op de polis: ja; door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag op basis nota circa 2.000 euro; door contra expert vastgesteld: vervanging van de gehele vloer 9.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag wat is betaald: 9.000 euro + kosten herstel ad 2.000 euro. Probleem: aanvankelijk herstel leidde niet tot resultaat.

36) Schadedatum  2006;  soort schade: waterschade; verzekeraar: Reaal, verzekerde: van Hoo…. ; dekking op de polis: ja, door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag: 500 euro gedeeltelijk herstel, door contra expert vastgesteld  schadebedrag: 3.500 euro volledige vervanging. uiteindelijk schadebedrag  wat is betaald: 3.500 euo. Probleem verzekeringsexpert meende dat gedeeltelijke vervanging mogelijk was

37) Schadedatum 2006; soort schade brand; verzekeraar ASR; verzekerde van Die….; dekking op de polis ja; door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag 45.000 euro; door contra expert vastgesteld schadebedrag 60.000 euro, Uiteindelijk schadebedrag wat door verzekeraar is betaald: 58.000 euro. Probleem: verzekeringsexpert wilde inboedel -onterecht- op dagwaarde regelen.

38) Schadedatum 2006; soort schade: rook en roet; verzekeraar Centraal Beheer; verzekerde van Ol….; dekking op de polis ja; door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag 30.000 euro. door contra expert vastgesteld 47.500 euro Uiteindelijk schadebedrag door CB betaald 41.000 euro Probleem verzekeringsexpert wilde niet aannemen dat roetwolk door de hele woning was verspreidt.

39) Schadedatum 2010; soort schade naburige brand; verzekeraar Interpolis; verzekerde Kapsalon; dekking op de polis: ja. Door verzekeringsexpert vastgesteld schadebedrag 25.000 euro; door contra expert vastgesteld 60.000 euro. uiteindelijk schadebedrag wat door verzekeraar is betaald: 54.000 euro. probleem Vaststellen van de hoogte van bedrijfsschade.

40) Schadedatum 2010; soort schade brand op zolder; verzekeraar Reaal; verzekerde van O…. ; dekking op de polis ja; door verzekeringsexpert vastgesteld 45.000 euro; door contra expert vastgesteld 58.000 euro; uiteindelijk schadebedrag 56.500 euro. probleem De daadwerkelijke begeleiding van verzekerde.

41) datum 2009; soort schade vlam in de pan; verzekeraar onbekend volmacht; verzekerde nvt; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld < 1.500 euro; door contra expert vastgesteld 3.500 euro uiteindelijk schadebedrag 3.500 euro; probleem Verzekerde werd overbluft door te snel werkende verzekeringsexpert. Verzekerde had gelukkig niet getekend.

42) datum 2009; soort schade brand in afvoerkanaal; verzekeraar onbekende volmacht; verzekerde Kers…; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld 2.500 euro; door contra expert vastgesteld 3.500 euro; uiteindelijk schadebedrag 3.200 euro; probleem De onderbouwing van de schadehoogte waarin de verzekeringsexpert uiteindelijk akkoord moest gaan.

43) datum 2009; soort schade brand in rookkanaal; verzekeraar Interpolis; verzekerde van Grin…; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld 1.500 euro; door contra expert vastgesteld 4.500 euro uiteindelijk schadebedrag 4.300 euro; probleem Rookkanaal hoefde volgens verzekeringsexpert niet te worden vervangen.

44) datum 2010; soort schade brand; verzekeraar Ohra; verzekerde Karm….; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld 16.000 euro; door contra expert vastgesteld 22.000 euro; uiteindelijk schadebedrag 21.000 euro probleem De hoogte van de kosten van noodzakelijk verblijf elders.

45) datum 2010; soort schade brand in rookkanaal; verzekeraar Erasmus; verzekerde Loh…; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld 9000 euro; door contra expert vastgesteld 12.500 euro; uiteindelijk schadebedrag 11.900 euro;

46) datum 2010; soort schade brand; verzekeraar Univé en Nat. Nederlanden; verzekerde Con…; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld 7.000 euro; door contra expert vastgesteld 9.500 euro uiteindelijk schadebedrag 9.300 euro; probleem De ‘expert’ verwees te veel schade naar de opstalpolis.

47) datum 2010; soort schade brand; verzekeraar Nedasco; verzekerde Roo…. dekking op de polis ja; door expert vastgesteld schade aan inb. + opstal  50.000 euro; door contra expert vastgesteld idem doch 70.000 euro; uiteindelijk schadebedrag 58.000 euro; probleem communicatie met gedupeerde

48) datum 2010; soort schade brand; verzekeraar Nationale Nederlanden en Aegon; verzekerde Doo….; dekking op de polis ja; door expert vastgesteld op de lange baan geschoven geen actie ondernomen! door contra expert vastgesteld 9.500 euro; uiteindelijk schadebedrag 9.300 euro Probleem De expert heeft niets meer van zich laten horen en heeft verzekerde in het ongewisse gelaten.

49) Datum 2010; Soort schade rook en roet; Verzekeraar Malherbe de Juvigny; Verzekerde Domme…; Dekking op de polis ja; Door expert vastgesteld 22.000. Door contra expert vastgesteld 48.000 Uiteindelijk schadebedrag 42.000. Probleem De expert accepteerde aanvankelijk niet dat er meer roet – en stankschade was. Uiteindelijk ging hij overstag.

50) Datum 2009; Soort schade brand; Verzekeraar Reaal; Verzekerde VVE; Dekking op de polis ja; Door expert vastgestelde schade 70.000. Door contra expert vastgestelde schade 120.000. Uiteindelijk schadebedrag 105.000. Probleemstelling Bouwkundig inzicht van de expert

51) Datum 2010; Soort schade waterleiding; Verzekeraar Allianz; Verzekerde Clae….; Dekking op de polis in eerste instantie niet, later na komst contra-expert wél. Door expert vastgesteld 1.500. Door Contra vastgesteld 4.250. Uiteindelijk schadebedrag 4.150. Probleemstelling De door de eerste expert vastgestelde toedracht bleek niet gedekt te zijn.

52) Datum 2010; Soort schade brand; Verzekeraar Interpolis; Verzekerde Estim…; Dekking op de polis ja.Door expert vastgesteld geen schade aan goederen van bewoner. Door contra vastgesteld 2.500. Uiteindelijk schadebedrag 1.950 Probleemstelling Expert heeft alleen schade vastgesteld aan goederen van stichting maar niet van de goederen van de meeverzekerde bewoner

53) Datum 2010; Soort schade vlam in de pan/keukenbrand. Verzekeraar RVS. Verzekerde Pri….; Dekking op de polis ja. Door expert vastgesteld 2.500 euro. Door contra vastgesteld 6.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 5.950 euro    wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling de expert wilde het huurdersbelang verplaatsen en naar verhuurder.

54) Datum 2010; Soort schade brand. Verzekeraar Nationale Nederlanden. Verzekerde van Wake…; Dekking op de polis ja. Door expert vastgesteld 1.900 euro. Door contra expert vastgesteld 3.900 euro. Uiteindelijk schadebedrag 3.250 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Negeren van informatie van de verzekerde.

55) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Nationale Nederlanden. Verzekerde Grev….; Dekking op de polis Ja. Door expert vastgesteld 12.000 euro. Door Contra expert vastgesteld 18.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 17.00 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling opstal en inboedel en kosten beredding, verblijf elders etc

56) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar ASR. Verzekerde Gre….Dekking op de polis Ja. Door expert vastgesteld 6.500 euro. Door Contra expert vastgesteld 9.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 9.200 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Inhoud van de polis uitbreidingen, kosten, verblijf elders zie 28

57) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar ZLM. Verzekerde Pij….. Dekking op de polis Ja. Door expert vastgesteld 20.000. Door Contra vastgesteld 45.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 37.500 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling dagwaarde regeling.

58) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Interpolis. Verzekerde Verhoe….. Dekkingop de polis ja. Door expert vastgesteld 20.000 euro. Door contra vastgesteld 45.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 35.000 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling verdeling herstelkosten wie gaat het uitvoeren en een post onderverzekering

59) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Interpolis. Verzekerde Hoed….. Dekking op de polis Ja. Door expert vastgesteld 25.000 euro. Door Contra expert vastgesteld 40.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 36.000 euro   wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Snelheid van afwikkeling De expert wilde de schade al direct vaststellen en afwikkelen.

60) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Vrieling (Volmacht). Verzekerde Bult…. Dekking op de polis Ja. Schade door expert 5.500 euro. Schade door contra 9.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 9.100 euro    wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling De verzekerings-expert wilde de schade direct afkopen. Deze expert is door verzekerde de deur gewezen en we hebben de schade nadien afgewikkeld.

61) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Interpolis.Verzekerde Verst… Dekking op de polis Ja. Schade door expert vastgesteld 15.000 euro. Schade door contra vastgesteld 40.000 euro Uiteindelijk schadebedrag 27.000 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Hobbymachines en gereedschap in schuur vergeleken met waarde van de volledige inboedel.

62) Datum 2010. Soort schade bliksem. Verzekeraar Meeus. Verzekerde Koppe….  Dekking op de polis ja. Schade door expert vastgesteld 500 euro. Schade door contra vastgesteld 1.500 euro.  Uiteindelijk schadebedrag 1.500 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Dagwaarderegeling.

63) Datum 2010. Soort schade alle onheilen. Verzekeraar ING.. Verzekerde Eickho….. Dekking op de polis ja. Schade door expert vastgesteld 600 euro. Schade door contra vastgesteld 2.450 euro. Uiteindelijk schadebedrag 2.450 euro   wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Dagwaarderegeling van herstelkosten.

64) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar IAK. Verzekerde Altu….. Dekking op de polis ja. Schade door expert vastgesteld 2.000 euro. Schade door contra vastgesteld 4.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 3.600 euro   wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling de verzekerings-expert wilde geen eigen werkzaamheden vergoeden

65) Datum 2010. Soort schade brand.Verzekeraar Achmea Interpolis. Verzekerde Linge…. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 25.000 euro. Schade vastgesteld door contra 45.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 37.000 euro   wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Onderschatting van de schade en direct de kwestie willen afmaken.

66) Datum 2010. Soort schade alle onheilen. Verzekeraar Reaal. Verzekerde van Vlij…. Dekking op de polis In eerste instantie niet. Schade vastgesteld door expert geen. Schade vastgesteld door contra 9.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 9.500 euro. Probleemstelling Oorzaak zou niet gedekt zijn De expert heeft gezocht naar een onverzekerde oorzaak terwijl de oorzaak GEWOON wel gedekt was.

67) Datum 2010. Soort schade brand Verzekeraar ASR. Verzekerde Goo…. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 1.500 euro. Schade vastgesteld door contra 3.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 3.500 euro.  wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling: Moest snel gaan en de klant krijgt nauwelijks aandacht.

68) Datum 2010. Soort schade brand Verzekeraar Noordstad (volmacht). Verzekerde Last….. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 7.500 euro. Schade vastgesteld door contra 12.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 11.750 euro . wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Discussie over wat wel en niet gereinigd kon worden.

69) Datum 2010. Soort schade Brand. Verzekeraar Interpolis en ASR. Verzekerde Houk…. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 25.000 euro. Schade vastgesteld door contra 40.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 40.000 euro  wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling volgens maatschappijexpert onderverzekering.

70) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar CB Achmea. Verzekerde van Rie….. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 30.000 euro. Schade vastgesteld door contra 34.000 euro Uiteindelijk schadebedrag 33.000 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Slechte samenwerking tussen de twee experts.

71) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Lanc….. Verzekerde Ouden…… Dekking op de polis Ja. Schade vastgesteld door expert 6500 euro. Schade vastgesteld door contra 9500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 9300 euro   wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Inzicht in de schadehoogte. Het enige probleem weer was dat de eerste expert de kwestie te haastig wilde afwikkelen

72) Datum 2010  Soort schade brand. Verzekeraar Reaal. Verzekerde Mhee… Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 13.000 euro. Schade vastgesteld door contra 19.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 18.800 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling verschil in inzicht in schadehoogte

73) Datum 2010 Soort schade brand. Verzekeraar Reaal. Verzekerde Hessel…. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 8.000 euro. Schade vastgesteld door contra 16.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 15.500 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling De verzekerings expert weigerde uit te gaan van een uitgebreide schadeomvang. De reconditioneerder moest de expert ervan overtuigen

74) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Achmea Interpolis. Verzekerde Ploeg… Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 5.000 euro. Schade vastgesteld door contra 8.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 7.000 euro  wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Snelheid van werken door verzekerings expert, daarbij een aantal zaken over het hoofd gezien.

75) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Achmea Interpolis Verzekerde Suike…. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 7.500 euro. Schade vastgesteld door contra 18.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 14.300 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Wederom de snelheid van afwikkeling van een (bagatelschade)

76) Datum 2010.Soort schade brand.Verzekeraar Reaal.Verzekerde Hilbe…. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 15.000 euro. Schade vastgesteld door contra 40.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 39.000 euro  wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Opruimkosten asbest en deels opstal apart verzekerd bij een huurwoning (geen huurdersbelang)

77) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Neerlandia. Verzekerde Carl….. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 8.500 euro. Schade vastgesteld door contra 15.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 15.000 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Omvangrijke schade waar de verzekeringsexpert in eerste instantie geen weg in zag.

78) Datum 2010. Soort schade aanrijding. Verzekeraar VVAA. Verzekerde Kleir…. Dekking op de polis ja wam-dekking. Schade vastgesteld door expert 7500 euro. Schade vastgesteld door contra 15.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 13.500 euro  wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Verzekeringsexpert wilde deelherstel, terwijl volledig herstel de enige optie bleek.

79) Datum 2010. Soort schade aanrijding. Verzekeraar van Kampen Groep. Verzekerde Mots….. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 8.000 euro. Schade vastgesteld door contra 12.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 11.000 euro. Probleemstelling De contra werd in eerste instantie genegeerd en geschoffeerd. Pas na dreiging met arbitrage kwam de zaak rond.

80) Datum 2009. Schadesoort brand. Verzekeraar nvt. Verzekerde Fotografiezaak. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert geen. Schade vastgesteld door contra 150.000 euro. wat door de verzekeraar is betaald . Probleemstelling Geen enkele actie van verzekeringsexpert.

81) Datum 2009. Schadesoort brand. Verzekeraar nvt. Verzekerde Bloemist. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert geen. Schade vastgesteld door contra 70.000.  wat door de verzekeraar is betaald. Geen enkele actie van verzekeringsexpert

82) Datum 2009. Schadesoort brand. Verzekeraar nvt. Verzekerde snoepshop. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert geen. Schade vastgesteld door contra 65.000 euro  wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Geen enkele actie van verzekeringsexpert.

83) Datum 2009. Schadesoort brand, Verzekeraar nvt, Verzekerde Te Pa….Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert 2.000 euro. Schade vastgesteld door contra 3.500 euro. Uiteindelijk schadebedrag 3.500 euro. Probleemstelling Snelheid van afwikkeling door expert van de maatschappij.

84) Datum 2009. Schadesoort  brand. Verzekeraar nvt. Verzekerde Sanne….. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert 5000 euro. Schade vastgesteld door contra 10.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 8000 euro wat door de verzekeraar is betaald. Probleemstelling Snelheid van afwikkeling door expert van maatschappij.

85) Datum 2009  Schadesoort brand. Verzekeraar nvt. Verzekerde Huntjens. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert 1500 euro. Schade vastgesteld door contra 4500 euro. Probleemstelling geen technisch inzicht schoorsteenkanaal diende te wiorden vervangen.

86) Datum 2010. Schadesoort brand. Verzekeraar onbekend. Verzekerde Vosse…. Dekking op polis ja. Schade vastgesteld door expert 15.000 euro. Schade vastgesteld door contra 35.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag 24.000 euro. Probleemstelling Sloopnominatie

87) Datum 2010. Schadesoort brand. Verzekeraar nvt. Verzekerde Hend….. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 8.500 euro. Schade vastgesteld door contra 11.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald11.000 euro. Probleemstelling uitvoering van werkzaamheden

88) Datum 2010. Schadesoort brand. Verzekeraar RVS. Verzekerde Berge…. Dekking op de polis ja. Schade vatgesteld door expert 150.000 euro. Schade vastgesteld door contra idem. Probleemstelling Onderzoeksbureau vermoedt –geheel ten onrechte- brandstichting, schade wordt dus onterecht afgewezen. Later geheel vergoed.

90) Datum 2010. Schadesoort brand. Verzekeraar ABN Amro. Verzekerde Penni….. Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 120.000 euro. Schade vastgesteld door contra 220.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald 185.000 euro. Probleemstelling Verzekerd bedrag met garantie tegen onderverzekering werd door verz expert betwist.

91) Datum 2010. Schadesoort brand. Verzekeraar NH 1816. Verzekerde Sche… Dekking op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 80.000 euro. Schade vastgesteld door contra 120.000 euro . Bedrag wat door de verzekeraar is betaald € 120.000,00  Probleemstelling Communicatie met verzekeringsexpert.

92) Datum 2010. Soort schade Water. Verzekeraar VCN. Verzekerde Donde…. Gedekt op polis Ja. Schade vastgesteld door expert 3.000 euro. Schade vastgesteld door contra 9.700 euro. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald 9.700 euro. Probleemstelling Onenigheid met de verzekeringsexpert omtrent schadetoedracht

93) Datum 2010  Soort schade 2 x brand. Verzekeraar ASR. Verzekerde Welli….. Gedekt op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 20.000. Schade door contra 40.000. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald € 40.000. Probleemstelling Tijdens de afwikkeling van de eerste schade ontstond weer een brandschade binnen 1 week. Verzekeraar weigerde aanvankelijk inschakeling van contra expert

94) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar ASR. Verzekerde Bos….. Gedekt op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 39.000 euro. Schade vastgesteld door contraexpert 45.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag   wat door de verzekeraar is betaald 43.000 euro. Probleemstelling Schade afgewikkeld in eigen regie

95) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar Aegon. Verzekerde Nijs…. Gedekt op de polis ja. Schade vastgesteld door expert 7.500. Schade vastgesteld door contra 12.000. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald € 12.000. Probleemstelling Verzekeringsexpert wilde niet wachten op extern herstelbedrijf wilde direct herstel laten uitvoeren

96) Datum 2010. Soort schade brand. Verzekeraar ASR. Verzekerde Beautycenter. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert 35.000. Schade vastgesteld door contra 50.000. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald 50.000 euro. Probleemstelling Onvoldoende tijd voor afwikkeling. Er zijn nota bene drie verzekeringsexperts mee bezig geweest

97) datum 2010 Soort schade brand. Verzekeraar Nationale Nederlanden. Verzekerde Leasemaatschappij. Gedekt op polis ja. Schade vastgesteld door expert 12.500 euro. Schade vastgesteld door contra 50.000 euro. Uiteindelijk schadebedrag wat door de verzekeraar is betaald 50.000 euro. Probleemstelling Onvoldoende tijd voor afwikkeling. Vanuit verzekeraars zijn er drie experts mee bezig geweest

98) Schadedatum: januari 2011. Soort Schade: inbraak. Verzekeraar Allianz, Verzekerde: Huyge……Gedekt op polis:ja. Schade vastgesteld door verzekeringsexpert: € 5700,00 Schade vastgesteld door schadecoach € 10.000,00. Door de verzekeraar uitgekeerd € 9.700,00 Probleemstelling: verzekeringsexpert zag inboedelschade over het hoofd.

99) Annuleringsschade in 2019: Ohra wees een schade van ruim € 2.200,00 af. Probleemstelling: Ohra luisterde niet naar argumenten van verzekerde, die Schadecoach inschakelde. Uiteindelijk heeft Ohra de € 2.200,00 alsnog vergoed plus de kosten van Schadecoach.

100) Inbraakschade in 2019: De expert van Univé werkte niet echt mee en wilde slechts enkele honderden euro’s uitkeren. Na tussenkomst van Schadecoach is dit bedrag vastgesteld op € 1.676,00. Eerst had Univé toegezegd dit bedrag te betalen, maar enkele dagen later kwam ze daarop terug. Probleemstelling: Slechte dienstverlening en geen toezeggingen nakomen. Uiteindelijk en na lang aandringen toch schade vergoed gekregen.

101) Laminaatschade in 2017: Promovendum wilde slechts 8 euro (!) betalen, na toepassing afschrijving. Na protest verzekerde werd dit tot € 150,00 verhoogd. Na tussenkomst Schadecoach is dit bedrag direct met € 350,00, vervolgens tot € 3.800,00 en uiteindelijk tot € 4.800,00 verhoogd! Probleemstelling: verzekeraar hanteert onrechtmatige voorwaarden en houdt zich niet aan toezeggingen, het Burgerlijk Wetboek nóch aan de eigen polisvoorwaarden!

102) Annuleringsschade van € 777,00 in 2019 (via volmacht Acura) bij ASR: Schade werd eerst geheel afgewezen met een onterechte verwijzing naar de polisvoorwaarden, die zouden niet gelden voor gevallen zoals deze. Na tussenkomst Schadecoach is de schade alsnog betaald. Probleemstelling: verzekeraar legt polisvoorwaarden in eigen voordeel uit.

103) Opstalschade in 2018 als gevolg van vocht, verzekeraar AON. Schade: ruim 22 mille. Verzekeraar schakelde CED als expert in, die reageerde niet. Een rekening van ruim 1000 euro ontstond nadat de verzekeraar opdracht voor kitwerkzaamheden had gegeven, maar vervolgens wilde AON die kosten niet betalen. Na inschakeling van Schadecoach werd het schadebedrag in zijn geheel betaald, plus de rekening van de kitwerkzaamheden. Probleemstelling: slechte communicatie verzekeraar én expert.

104) Inbraakschade van bijna € 16.000 in mei 2018, verzekeraar Ohra. Aanvankelijk betaalde Ohra 8.642,95. Toen verzekerde op advies van eigen expert (Schadecoach) protesteerde, werd er 1000 euro bijgedaan. Nadat Schadecoach officieel als contra expert was opgetreden wilde Ohra met verzekerde de zaak schikken voor € 250,00. Dat accepteerde Schadecoach niet en toen kwam daar opnieuw € 1.711,00 bij. Probleemstelling: slechte communicatie verzekeraar en expert.

105) Stormschade in januari 2018, verzekeraar Univé. Die wilde geen expert sturen , de verzekerde kon de schade wel laten repareren en de factuur kon worden opgestuurd. Na die (€ 2.614,14) te hebben ontvangen wilde Univé ineens de schade niet meer vergoeden, er kon slechts een magere € 400,00 van af. Na inschakeling van Schadecoach kwam er uiteindelijk tóch een expert opdagen, die stelde de schade vast op € 1.267,48. Ondanks dat verzekerde na toestemming van Univé kosten van ruim 2600 euro had gemaakt, wilde de expert deze kosten niet vergoeden. Toen eiste Schadecoach arbitrage, hetgeen resulteerde in hetzelfde bedrag. Het gehele bedrag is dus door Univé vergoed. Probleemstelling: oneerlijke praktijken bij verzekeraar en diens (eigen!) expert.

106) Inbraakschade uit februari 2019, verzekeraar Ohra. De schade bedroeg ruim 21 mille, maar de expert van CED vertelde dat van ongeveer 16 mille het voormalig bezit niet was aangetoond. Hij wees de verzekerde ook niet op zijn recht op een eigen expert. Na inschakeling van Schadecoach kon het voormalig bezit wél worden aangetoond en werd het schadebedrag in zijn geheel uitgekeerd. Probleemstelling: slechte communicatie verzekeringsexpert.

107) Opstalschade uit december 2017, verzekeraar Reaal. De schade ten bedrage van € 2.825,60 werd door volmacht Nedasco afgewezen. De schade zou een eigen gebrek zijn en niet voldoende zijn aangetoond. Reaal bediende zich tegen beter weten in van onjuiste argumenten. Na een uitputtende mailwisseling en een directieklacht door Schadecoach, ging de directie uiteindelijk overstag. Reaal betaalde de 2825 en 1750 buitengerechtelijke kosten. Probleemstelling: bewust bedrog verzekeraar, die kijkt hoe lang men doorgaat.

108) Stormschade in januari 2018, verzekeraar Allianz. Die wilde eerst maar enkel honderden euro vergoeden, onder aanvoering van onjuiste argumenten: de verzekerde zou beter van de schade worden. Er werd verder niet meer gereageerd en er kwam geen expert. Toen verzekerde na drie maanden nog niets was opgeschoten, werd Schadecoach ingeschakeld. Maar ook op Schadecoach werd niet gereageerd. Uiteindelijk kwam er eind april een mededeling dat er een expert zou komen. Tegen de regels in wilde CED geen akte van benoeming sturen. Na een klacht kwam die akte pas op 17 mei 2018. 4 maanden later dan de schade, op 31 mei kwam er eindelijk een expert. Uiteindelijk is de schade van € 3.416 geheel vergoed, plus € 1.729 aan expertisekosten en € 705 aan buitengerechtelijke kosten. Probleemstelling: trage verzekeraar, slechte communicatie, onjuiste feitenweergave .

De bovenstaande voorbeelden tonen aan dat het voor verzekerden die schade hebben geleden zeer nuttig is om bij een schade deskundige bijstand in te roepen. 


Volgende bericht »  Waar rook is, is Rooker Asssurantiën! »
Volgende bericht » »

Reacties

  1. Schadecoach

    Dit toont wel weer aan dat een schadecoach werkelijk het verschil kan maken. De schadecoach komt werkelijk op voor je belangen en helpt je van begin tot eind. Daarbij is er ook nog een bijkomend voordeel dat het kosteloos is voor de verzekerde. Het probleem is alleen dat consumenten niet volledig van dit recht op de hoogte zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.