Promovendum door Kifid afgebrand


Geplaatst in: Nieuws | op 11 juli 2019 | 1 reactie.


De belabberde en frustrerende schadeafwikkeling bij een zeer eenvoudige schade heeft Hans van de Steenoven uit Rhoon grijze haren bezorgd. Hij had een vochtschade gemeld bij Promovendum, maar die kwam met allerlei smoezen en verwijzing naar kompleet onjuiste artikelen in de polisvoorwaarden met de mededeling dat er € 8,10 naar zijn rekening was overgemaakt. Toen Hans aan Promovendum meedeelde dat ze dat bedrag niet hoefden overmaken omdat hij dáárvoor geen verzekering had afgesloten, kwam er ineens een bod van € 150,00, maar dan was het ook afgelopen. Toen Hans de Schadecoach inschakelde, wilde Promovendum de zaak (buiten Schadecoach om) nog snel even direct met Hans regelen en kon er, ondanks dat eerst zogenaamd de limiet was bereikt, ineens € 350,00 van af.

Dat, terwijl de Schadecoach de schade had begroot op € 4.300,00, maar Promovendum kon zonder iets gezien te hebben wel de schade vaststellen, en contra expertise was gezien het bedrag van € 350,00 niet nodig. Dat terwijl in de polisvoorwaarden staat dat er een expert moet komen.

Hans stapte daarom naar het Kifid, begeleid door de Schadecoach. Daar werd het een eindeloze procedure, want het Kifid was de zaak vergeten en liet Hans eerst 3 maanden wachten voordat de zaak in behandeling werd genomen. Uiteindelijk heeft de zaak bijna een jaar in beslag genomen!

Nu de uitspraak een week geleden bekend is geworden wordt Promovendum op alle fronten terecht gewezen: ze moet de kosten van expertise betalen, ze moet de schade regelen en ze mag geen schadebedragen van achter het bureau (dus zonder expert te sturen) aan de klant aanbieden. Bovendien zijn haar Polisvoorwaarden onwettig omdat de verzekerde worden beperkt in hun recht op contra expertise. Tenslotte mag Promovendum ook de belangenbehartiger niet passeren.

Eigenlijk heel normale en logische zaken, maar bij Promovendum moet je daarvoor dus naar het Kifid gaan.

Al eerder is Promovendum negatief in het nieuws gekomen omdat ze heeft gesjoemeld met polisvoorwaarden, daarvoor heeft dit Platform aangifte gedaan bij de AFM en de ACM. Er is tegelijkertijd ook met de Consumentenbond contact opgenomen, en die heeft Promovendum erop gewezen dat dit niet kan. Eerst toen heeft men de voorwaarden aangepast.

Het laatste nieuws is dat Promovendum met een voorstel is gekomen waarin iets meer dan de helft van de schade wordt vergoed. Met nu ineens een de suggestie alsof het belang van hun verzekerde hen ter harte gaat: “Wij zijn van mening dat het belang van de heer Van de Steenoven, om via de ingestoken procedure tot een oplossing en afsluiting van het langlopende traject te komen, daarmee wordt gediend”.

Van belang voor de (hoger opgeleide!) klanten van Promovendum is nog wat het Kifid in de uitspraak zegt: Nu Promovendum niet is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, kan zij niet door het Kifid op haar wangedrag worden aangesproken.


Volgende bericht » »

Reacties

  1. h.d.k.

    ik had ook Promovendum voor een aansprakelijkheidskwestie. Een simpele zaak, maar omdat degene die de schade had geleden het woord ‘samenloop van omstandigheden’ had gebruikt, maakte Promovendum daar dankbaar misbruik van. Een walgelijk bedrijf daar, uiteraard ben ik er weg. Als ik geweten had dat dit een club is die alleen door de rechter kan worden aangesproken, dan had ik er nooit iets afgesloten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.