wéér in de fout! Promovendum


Geplaatst in: Nieuws | op 20 maart 2020 | 1 reactie.


Promovendum is één van de weinige verzekeraars die niet aangesloten is bij het Verbond van verzekeraars. Voor wél aangesloten verzekeraars gelden verplichte regels, wie zich daar niet aan houdt kan als lid worden geroyeerd. De leden van het Verbond zijn dus op wangedrag aan te spreken, omdat zij zich gecommitteerd hebben aan deze ‘zelfregulering’, dat wil zeggen: de gedragscodes, de reglementen, de protocollen, convenanten, richtlijnen en ga zo maar door. Die zijn door het Verbond opgesteld.

De consument geniet dan enige bescherming en verzekeraars weten daarmee dat zij het niet te gek moeten maken.

Promovendum is géén lid van het Verbond en en kan dus niet even snel op verkeerd gedrag worden aangesproken. Dat maakt dat deze verzekeraar de regels (om de consument te beschermen) met voeten kan treden zonder dat daaraan sancties zijn verbonden. De enige manier om Promovendum tot de orde te roepen is een gang naar de burgerrechter of het Kifid (de ‘rechtbank’ voor financiële instellingen).

Maakt een aangesloten verzekeraar het zó bont dat ‘het aanzien van de branche wordt geschaad’, dan is er nog de Tuchtraad van het Kifid (die heet nu Tuchtraad Financiële Dienstverlening) die de verzekeraar een reprimande kan geven of soms zelfs kan royeren als lid.

Omdat Promovendum geen lid is van het Verbond van Verzekeraars, kan de Tuchtraad geen zaken behandelen waarbij Promovendum over de schreef is gegaan. Er kunnen dus ook geen sancties worden toegepast.

Lezers kunnen direct zien waar deze ‘vogelvrijheid’ in de praktijk toe leidt. In de zoekbalk van deze website kunt u de naam invoeren en dan komen alle berichten tevoorschijn: verzekerden worden afgescheept met onwaarschijnlijk lage schadevergoeding, polisvoorwaarden hebben onredelijk bezwarende artikelen, er wordt gefraudeerd met verschillende polisvoorwaarden die hetzelfde nummer hebben gehouden (wat achteraf niet meer zichtbaar is), er wordt van dwingende wetsartikelen afgeweken (uiteraard) in het nadeel van de consument, de consument wordt ten onrechte een contra-expert geweigerd, schadeclaims worden ten onrechte (met drogredenen) afgewezen, etc. Ons platform heeft bij de AFM aangifte daarover gedaan.

Vandaag publiceerde het Kifid in haar uitspraken-register (2020-183) van deze verzekeraar voor ‘hoog opgeleiden’ een andere uitspraak: Ondanks dat het gebruikersprotocol van het CIS-register nadrukkelijk verbiedt dat een verzekeraar de daarin opgenomen schademeldingen niet mag gebruiken bij het acceptatie-beleid, heeft Promovendum de acceptatie afgewezen van een consument die zijn auto wilde verzekeren. Men weet nota bene hoe de regels zijn, maar die worden bewust aan de spreekwoordelijke laars gelapt!

Men kan de volledige uitspraak op de website van het Kifid lezen. Het Kifid kan dus geen sancties opleggen, maar bijzonder opvallend is (omdat dat nooit gebeurt) dat nota bene de voorzitter van het Kifid het nodig vond om vandaag een column aan deze wanpraktijk te wijden: ‘ik mag hopen dat niet meer consumenten hiermee geconfronteerd zijn’.

Deze vraag stellen is hem beantwoorden, want de meeste consumenten zoeken bij zo’n weigering dan gewoon elders verder en maken daar zeker geen Kifid-zaak van. Vervolgens kan Promovendum weer vrolijk doorgaan met frauderen, want individuele gevallen kunnen immers niet gecontroleerd worden.

Promovendum adverteert graag met goedkope premie en veel verzekerden worden daarmee verleid, doe het niet! Met klem waarschuwen wij voor deze verzekeraar, die zich van de wetten en regels niets aantrekt en die alle belangen voor ogen heeft, behalve dat van de klant.

Goedkoop is duurkoop, vooral bij verzekeringen! Als u op die tekst googelt, komt u daarover meer te weten. En neem bijvoorkeur een verzekeraar die werkt met adviseurs. Met zo’n adviseur staat u tenminste niet alleen als er een probleem ontstaat.

Verzekeraars die zonder adviseur en direct met de klant communiceren, maken zeer vaak misbruik van de ondeskundigheid van de klant, er zit immers geen schakel tussen die iets controleert! De duurste verzekering is in de praktijk vaak de goedkoopste, dus kies verstandig…


Volgende bericht » »

Reacties

  1. Emiel

    Toppie dat het zo helder beschreven is om anderen te beschermen tegen de legale oplichters praktijk.
    Alle lof voor u

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.