Ansvar sjoemelt met uitkering en frauderegistratie


Geplaatst in: Nieuws | op 24 oktober 2019 | nog geen reacties.


Verzekeraar Ansvar heeft bij een afwikkeling van een verkeersschade het onderzoeksbureau Hoofddorp ingeschakeld om ‘aan te tonen’ dat de verzekerde zou hebben gefraudeerd. Dit bureau werkt vooral voor verzekeraars.

Echter uit een rechterlijk vonnis blijkt dat het onderzoeksbureau, wat er nota bene mee schermt dat ze bij het Nivre is aangesloten, de grondregels voor hoor en wederhoor aan haar laars heeft gelapt. Onderzoeksbureau Hoofddorp was, zo blijkt uit het vonnis, er vooral op uit om de verzekeraar handvatten te geven om de schade te kunnen afwijzen.

Dergelijke schandelijke praktijken komen -over de rug van verzekerden!-vaak voor: verzekeraars betalen experts die bij Nivre zijn aangesloten en deze experts weten exact waar het hun broodheren om te doen is: het eigen belang, om vervolgens maar niet -of minder- te hoeven uitkeren.

Het Nivre is een organisatie die door verzekeraars wordt geregisseerd en waarvan bestuursleden tegelijk bij verzekeraars werkzaam zijn: Totaal niet onafhankelijk of objectief dus, dat bewijst tevens de lijst met meer dan 110 voorbeelden op deze website.

Op de eigen website schrijft Hoofddorp dat “onderzoeken worden verricht op objectieve wijze en zijn gericht op waarheidsvinding”.

Op de website van Ansvar staat: “Ansvar is dé duurzame verzekeraar, hieraan wordt invulling gegeven door de manier van zaken doen; vol overtuiging bouwen aan duurzame relaties”.

En verder schrijft Ansvar: “De samenleving verwacht steeds meer dat een bedrijf als AnsvarIdéa zich maatschappelijk verantwoord gedraagt, zo min mogelijk schade aanricht en waar mogelijk een reële bijdrage levert aan diezelfde samenleving.

Als organisatie en ook als medewerkers van onze organisatie zijn we immers onderdeel van diezelfde samenleving. Het zou dus niet kloppen als we wel onze eisen stellen richting die samenleving maar geen rol voor onszelf zien weggelegd om hieraan op reële wijze bij te dragen.”

De verplichte Gedragsregels van het Nivre schrijven voor in artikel 4:

‘Een Bureau/NIVRE-geregistreerde draagt zorg voor een betrouwbare en correcte dienstverlening en handelt fatsoenlijk, integer en respectvol richting alle betrokkenen. Dit houdt in ieder geval in dat hij zich onthoudt van het geven van informatie waarvan hij weet, of behoort te weten, dat die onjuist of misleidend is/kan zijn’. En in artikel 4 D staat dat men moet ‘handelen conform de wet en de regelgeving.’

Tegen de achtergrond van de conclusie van de rechter mag de lezer zelf concluderen wat deze prachtige uitspraken en zogenaamd strikte regels in de praktijk waard zijn. In elk geval blijkt dat Ansvar het met haar Nivre expert zóver laat komen dat je als gedupeerde verzekerde tot aan de rechter moet (!) om je gelijk te halen, anders blijf je jaren ten onrechte te boek staan als fraudeur en word je ten onrechte uit de verzekering gegooid.Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.